1 2 3 4 5

ВестиУРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА

Невољно мокрење се стручно назива уринарна инконтиненција. То је један од најчешћих проблема у урологији, поготово код женске популације. Главни узрок тога је анатомско-физиолошка разлика међу половима. Кратка уретра, одсуство простате, специфични хормон статус…

Уринарна инконтиненција нарушава свакодневне активности, а некад ремети и сан. Особе са овим проблемом избегавају одређене активности, што умањује квалитет живота.

Урин инконтиненцију делимо на 3 врсте:

1. Стрес уринарна инконтиненција- настаје услед повишеног притиска у трбуху, током смејања, кијања, кашљања, тренинга. Најчешће се јавља након порођаја, код мушкарца након оперативног лечења простате.

2.Ургентна уринарна инконтиненција- представља невољно мокрење , без да се одложи. Пацијнет мора хитно у таолет. Настаје углавном због повећаног притиска у абдомену, код жена се јавља услед услед менопаузе тј. смањеног нивоа естрогена, код мушкарца је последица увећања простате.

3.Мешовита уринарна инконтиненција- Комбинација претходна два, јавља се у 30% случајева.

Међу глваним узроцима се наводи трудноћа, тј порођај, менопауза, неурогени поремећаји, увећана простат, оперативни захвати на простати.

Клиничка слика је јако упадљива:

-немогућност задржавања мокраће

-никтурија

-ург микције

Дијагноза уринарне инконтиненције се поставља на основу клиничке слике, анамнезе, цистоскопског налаза- односно пробе на стрес у два става- лежећеим и стојећем, електромиографије, радиолошка испитивања, неуролошки преглед, уродинамска испитивања..

Постоје два вида лечења уринарне инконтиненције:

-НЕХИРУШКО- Базира се на јачању мишићно карличног дна, Кегелове вежбе, електрична стимулација мишића карличног дна, примена лекова- Антимускариници

-ХИРУШКО ( ТОТ)

Текст на основу извора уредио др Николај Шаре

Литература:

С . Ђорђевић- књига за поликлиничку дијагностику урин континенција

Тихомир Вејиновић- Уринана инконтиненција

Миодраг Аћимовић- Медикаметозна терапиај инконтиненције

Томислав Пејчић- Хирушко лечење инконтиненције