1 2 3 4 5

ВестиТРИЈАЖА ВЕЋЕГ БРОЈА ПОВРЕЂЕНИХ

Тријажа представља разврставање повређених и оболелих у одговарајуће групе. Тријажни системи који се користе у условима масовних несрећа морају омогућити брзо препознавање, без потребе детаљног прегледа, оних особа које ће имати највећу корист од раног збрињавања и брзог транспорта у болницу.
Тријажа је фаза која следи након прегледа. Разврставање се врши на основу врсте повреда, врсте и хитности потребних мера прве медицинске помоћи, као и на основу врсте и хитности транспорта.

Тријажа која спороводи на терену услед масовног повређивања, разликује од тријаже која се врши у болницама. Примарна тријажа се спроводи на месту несреће, а повређени се разврставају у категорије за збрињавање и евакуацију. Повређени се означавају тријажним картонима који су означени одговарајућим бојама и који се причвршћују на највидљивијем делу тела (најчешће у пределу грудног коша). Током примарне тријаже сви затечени на месту несреће морају се прегледати, тријажирати и означити у оквиру од 30 секунди. Повређене особе уколико су непокретне или блокиране у неком објекту, тријажирају се на месту несреће, уколико нису изложрни условима који су опасни, када морају бити измештени на најближе безбедно место.

Примарна тријажа која се данас спроводи у несрећама може бити: "START" тријажа(„Simple triage and rapid treatment“)- као једна од најчешће примењиваних облика разврставања повређених у масовим несрећама са већим бројем повређених на мањем простору. Заснива се на једноставној тријажи и брзом третману. Бројна искуства у примени "START"-а показала су његову високу сензитивност, специфичност, једноставност и брзину, што омогућава збрињавање у веома кратком временском року око 30 секунди уз високу поузданост. Основни витални знаци које прате најважнији витални параметри су: респирација, циркулација и ментални статус. Повређене особе примарно се разврставају у 4 тријажне категорије: црвену, жуту, зелену и црну.

Повређени који спадају у црвену категорију су они којима је:
- Угрожен живот
- Захтевају минимално време и опреме за збрињавање
- Повређени који имају добру прогнозу

У категорију жути спадају лица која су:
- Довољно стабилна да не захтевају неодоложно збрињавање у циљу спасавања живота или екстремитета
- Лица која могу чекати хируршку или медицинску интервеницу 2-4 сата

У категорију зелени се сврставају лица која су:
- Лакше повређена и могу чекати хируршку итервенцију дуже од 4 сата
Четврта категорија црни су:

- Лица која су мртва
- Особе које још увек показују знаке живота, али су њихове повреде врло тешке и имају изузетно лошу прогнозу.

Други облик примарне тријаже је „Care Flight“ тријажа- један је од нових облика тријаже који се примењује у случају масовних несрећа великог броја повређених на великом простору. Поступак спровођења се смтра једноставним, брзим и поузданим. "Triage Sieve (SITO)" тријажа, настала је и примењује се у Великој Британији.
Поновна тријажа (ретријажа) је обавезан облик тријаже који се примењује у следећим случајевима:
- Ако се клинички статус повређеног променио тако да та промена може утицати на категорију тријаже
- Ако медицинском особљу постану доступне додатне информације које могу бити од значаја за промену тријажне категорије
- Уколико истекне дозвољено или оптимално врeме чекања за потпуну реализацију тријажне категорије

Текст на основу извора уредила, др Карличић Мирјана, лекар интерног одељења ОБ Панчево

Извори:
1. НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ ПРЕХОСПИТАЛНИХ УРГЕНТНИХ СТАЊА, Министарство здравља Републике Србије
2. Маша Братић, Збрињавање повређених и оболелих у ванредним ситуацијама, Дипломски рад, Београд, 2022. године.

датум: 17.6.2023.