1 2 3 4 5

Вести12. мај – Међународни дан сестринства

“Јединствена улога медицинске сестре је помагати појединцу, болесном или здравом, у обављању оних активности које придоносе здрављу или опоравку (или мирној смрти), а које би појединац обављао самостално када би имао потребну снагу, вољу и знање.” Вирџинија Хендерсон.

Бити медицинска сестра је јединствен позив који тражи оно најлепше у људском бићу а то је хуманост. Брига о болеснима и немоћнима стара је колико и човек, и истовремено представља један од најстаријих облика организоване професионалне делатности усмерене ка потребама човека, његовом здрављу и благостању.

Медицинске сестре имају кључну улогу у промоцији здравља, превенцији болести, пружању примарне и специјалистичке здравствене заштите и палијативне неге. Оне су најчешће прве са којима пацијенти остварују контакт у здравственим установама, најближе су и најдуже уз пацијента, пружајући му потребну негу и подршку у моментима када им је здравље нарушено. Способне, квалификоване и препознате медицинске сестре-техничари су најбољи партнери за очување и побољшање нашег здравља.

Међународни дан медицинских сестара обележава се у целом свету сваке године 12-тог маја, у спомен на рођење Флоренс Најтингел, британске медицинске сестре, зачетнице модерног сестринства као признате професије.

Флоренс Најтингел била је прва медицинска сестра која је још средином XIX века говорила како се једино знањем и вештинама може допринети побољшању здравља људи. Медицинске сестре и техничари као носиоци здравствене неге често су под великим притиском суочавајући се са све већим изазовима савременог света, али и поред свега дају непроцењив допринос, несебично се борећи за сваки људски живот.

Посао медицинске сетре може се описати као изузетно одговоран и захтеван који тражи многа одрицања, а све зарад здравља пацијената. Поштујмо то.

Текст на основу извора уредила Марија Радојчић, струковна медицинска сестра, ОБ Панчево

ЛИТЕРАТУРА

https://www.zjzpa.org.rs/12-maj-medjunarodni-dan-medicinskih-sestara/

Peličić D. Temelji aspekta zdravstvene nege i dvesta godina od rođenja Florence Nightingale 1820-1910. Zdravstvena zaštita 2020; 49(4):83-90.

Henderson V. The concept of nursing. J Adv Nurs 1978; 3(2):113-30.

Свим медицинским техничарима желимо срећан Међународни дан сестринства!

Ваша Општа болница Панчево