1 2 3 4 5

ВестиПравни аспекти прекида трудноће

Слободни, добровољни прекид трудноће на захтев труднице врши се до десете недеље гестације, а обавља га лекар, гинеколог акушер.

Дозвољени прекид трудноће се врши и након десете недеље гестације, али само уз дозволу комисије за прекид трудноће. Индикације због којих жена добија дозволу за прекид трудноће су медицинске, ако трудноћа угрожава здравствено стање саме труднице, или када се интраутерину дијагностикују тешке аномалије плода. Затим еугеничке индикације, то је када трудноћа настане силовањем, родоскрнављењем или када се ради о малолетној особи.

Комисија за прекид трудноће се састоји од гинеколога акушера, психолога, социјалног радника. Захтев за прекид трудноће се доставља комисији у писаној форми. Уколико комисија одобри захтев за прекид трудноће,онда се иста обавља исључиво у хоспиталним условима. Установа мора имати оспособљење гинекологе, операциону салу, службу за трансфиузјиу крви, социјалног радника, психолога, саветовалиште за труднице, као и саветовалиште за планирање породице.

Уколико лекар обави прекид трудноће после 10.недеље а да при томе не постоји решење комисије, онда је учинио кривично дело кажњиво по закону.

Др Емир Шефити, ОБ Панчево.