1 2 3 4 5

Вести22. април – Дан планете земље

Дан планете Земље обележава се сваке године 22. априла широм света у циљу скретања пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну средину.

Овај датум је својеврсно упозорење на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена, како би светска популација постала свесна своје одговорности према планети на којој живи и тако смањила негативан утицај на животну средину. Дан планете Земље едукује и мобилише више од милијарду људи за развој и подршку следећој генерацији активиста за заштиту животне средине. Ради се о креирању колективне свести о томе шта сваки појединац понаособ може својим активностима учинити за глобално окружење.

Глобално уништење и брзо смањење популације биљних и животињских врста директно су повезани са људским активностима: климатским променама (глобално загревање услед ефекта „стаклене баште“), крчењем шума, губитком станишта, трговином и криволовом, неодрживом пољопривредом, загађењем и пестицидима. Последице су далекосежне,а као крајњи „корисник“ јавља се човек, који страда од негативних последица по здравље због својих сопствених поступака.

Почевши од 1970. године, Дан планете Земље био је јединствен одговор на окружење у кризи еколошког незнања. Први Дан Земље заслужан је за покретање модерног еколошког покрета, а сада је препознат као највећи грађански догађај на планети. До данас је покренут талас акција, укључујући доношење значајних закона о животној средини (чистом ваздуху, чистој води и угроженим врстама) у земљама широм света.

Ове године обележава се педесетогодишњица Дана планете Земље. Тема Дана планета Земље 2020. године је климатска акција. Климатске промене представљају највећи изазов будућности човечанства и система за одржавање живота који наш свет чине усељивим.

Сва жива бића имају подједнаку вредност и свако игра јединствену улогу у сложеној мрежи живота. Врсте које изумиру су: пчеле, китови, корали,слонови, жирафе. Угрожени су и инсекти и птице.

Стопа изумирања још увек се може успорити, а многе наше угрожене врсте још увек се могу опоравити ако сада заједно радимо на томе да их заштитимо и не угрожавамо више њихов опстанак.

Текст на основу извора уредила: др Тања Савичић, лекар Интерног одељења

Извор података: https://www.earthday.org/earth-day-2020/