1 2 3 4 5

ВестиОчување плодности

Очување плодности се дефинише као коришћење хируршких, медицинских или лабораторијских процедура са циљем очувања потенцијала биолошког родитељства код одраслих или деце која су под повећаним ризиком од стерилитета пре природног краја репродуктивног периода.

Првобитно се терамин односио на мушкарце и жене оболеле од малигних болести који пре појаве гонадотоксичне онколошке терапије желе да сачувају своје полне ћелије или ткиво за будућу репродукцију. Последњих десет година концепт очувања плодности је веома брзо напредовао и проширио индикације на разне немалигне болести - хематолошке, аутоимуне, гинеколошке и друге које захтевају гонадотоксичну терапија. Тренд каснијег рађања првог детета, уз сазнање о паду плодност са годинама, резултирало је појавом метода за очувања плодности код жена које трудноћу желе да одложе због каријере, недостатка партнера, финансијских и других личних разлога и увео термине као што су „елективно очување плодности“ .

Паралелним напретком онкологије и репродуктивне медицине, развила се нова дисциплина - онкофертилина медицина, који омогућава преживелима од рака да наставе или започну репродуктивни живот. Потреба за онкофертилним процедурама настала је услед великих промена у онкологији, укључујући бољу дијагностику, нове терапијске могућности, развој циљаних биолошких лекова, метода смањења дозе и поља зрачења , који су значајно повећали преживљавање пацијената са раком и претворили га у хроничну или чак излечиву болест. Једна од важнијих компликација онколошког лечења је смањење репродуктивне функције. Често долази до уништења гамета или поремећаја производње хормона хипофизе и гонада. Управо због наведеног, раним планирањем будуће репродукције и благовременим информисањем мушкараца и жена о ефектима хемотерапије, радиотерапије и хирургије може да се утиче на репродуктивну функцију. Према смерницама АСЦО (Америчко друштво за клиничку онкологију), онколози би требало да у оквиру едукације и информисаног пристанка, а пре почетка лечења малигне болести пацијенату објасне могуће ефекте болести и терапије на репродуктивно здравље ако исказују жељу за очувањем плодност.

Методе очувања плодности код жена које се данас сматрају стандардним су криопрезервација ооцита, криопрезервација ембриона, транспозиција јајника ван поља зрачења и заштита јајника током радиотерапије.

-Криопрезервација ембриона (замрзавање ембриона) је поступак којим се вишак ембриона, који настаје у процесу биомедицински потпомогнуте оплодње (ин витро фертилизација) може сачувати за будућу употребу. Када се током вантелесне оплодње добије више од 2-3 витална ембриона, вишак ембриона се може сачувати за касније процедуре преноса ембриона замрзнутих ембриона.

-Криопрезервација ткива јајника је још увек експериментална метода. Многи очекују његово званично одобрење и почетак стандардне употребе јер показује добре резултате у очувању плодности и ендокрине функције након аутотрансплантације.

-Употреба агониста гонадотропин-ослобађајућег хормона током хемотерапије, под хипотезом да смањује гонадотоксични ефекат хемотерапеутик.

-In vitro maturation (IVM) представља методу при којој се јајне ћелије сакупљају из јајника док су још „незреле“, затим се завршна фаза њиховог сазревања одвија у лабораторијским условима.

-Додатне могућности за биолошко родитељство су сурогат мајчинство.

Очување плодности последњих година је напредовало и прешло је са теоријских у стандардне методе. Увођењем све напреднијих и успешнијих техника, паралелно са променама у друштву и медицини шире се индикације и групе становништва која би тако могла да сачува плодност.

Текст на основу извора уредила др Карличић Мирјана, лекар ОБ Панчево.

Извори:

1. Gosden RG. Fertility preservation: Definition, history, and prospect. Semin Reprod Med. 2009;27(6):433–7.

2. Donnez J, Dolmans MM. Fertility preservation in women. N Engl J Med. 2017;377(1):1657– 65.

3. Stoop D, Van Der Veen F, Deneyer M, Nekkebroeck J, Tournaye H. Oocyte banking for anticipated gamete exhaustion (AGE) is a preventive intervention, neither social nor nonmedical. Reprod Biomed Online [Internet]. 2014;28(5):548–51. Available from: https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(14)00059-5/fulltext

4. Duncan FE, Brannigan RE, Woodruff TK. Fertility Preservation. In: Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology: Seventh Edition. Seventh Ed. Elsevier; 2014. p. 791–821.

5. Armstrong GT, Chen Y, Yasui Y, Leisenring W, Gibson TM, Mertens AC, et al. Reduction in Late Mortality among 5-Year Survivors of Childhood Cancer. N Engl J Med. 2016;374(9):833–42.

6. Duncan FE, Feinberg E, Brannigan RE, Edmonds M, Ataman L, Woodruff TK. Fertility Preservation. In: Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management: Eighth Edition. Eighth Ed. Elsevier; 2018. p. 857–86.

7. Woodruff TK. Oncofertility: a grand collaboration between reproductive medicine and oncology. Reproduction. 2015;150(3):1–10.

8. Oktay K, Harvey BE, Partridge AH, Quinn GP, Joyce R. Fertility preservation for patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2018;36(19):1994–2001.

9. Johnson EK, Finlayson C, Rowell EE, Gosiengfiao Y, Pavone ME, Lockart B, et al. Fertility Preservation for Pediatric Patients: Current State and Future Possibilities. J Urol. 2017;198(1):186–94.

10. Wallace WHB, Kelsey TW, Anderson RA. Fertility preservation in pre-pubertal girls with cancer: The role of ovarian tissue cryopreservation. Fertil Steril. 2016;105(1):6–12.

11. Condorelli M, Demeestere I. Challenges of fertility preservation in non-oncological diseases. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(5):638–46.

12. Alteri A, Pisaturo V, Nogueira D, D’Angelo A. Elective egg freezing without medical indications. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(5):647–52.

13. Pukec, Lucija, Očuvanje plodnosti u žena Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 2019. urn:nbn:hr:105:475592