1 2 3 4 5

ВестиУ ПЕТАК 12.5.2023. БАЗАР ЗДРАВЉА У НАРОДНОЈ БАШТИ

У циљу промоције, унапређења и очувања здравља становништва, саветима за грађане о здравом начину живота, Општа болница Панчево ће се представити на Базару здравља, који ће се одржати у Народној башти у ПЕТАК 12.05.2023. у периоду од 08 до 12 часова.

На Базару здравља становништво ће бити упознато са следећим темама:

- превенцијама за рано откривање карцинома дојке и значај јављања на преглед
- упутство и значај хигијенско-дијететског режима код разних хируршких обољења
- презентација помагала код илеоколостоме и колостоме
- савети за побољшање здравља и спречавање болести очију
- корективне вежбе за децу
- здрава исхрана код деце, подоји, презентација
- здравствена заштита жена у вези са планирањем породице, трудноћом, порођајем и материнством
- здравствена заштита новорођене деце и одојчади
- први кораци у родительству
- не окрећи леђа превенцији, превенција је важна

ВРЕМЕ ЈЕ ДА МИСЛИШ НА СЕБЕОпшта болница Панчево
датум: 8.5.2023.