1 2 3 4 5

ВестиНови апарати за Службу за офталмологију

Општа болница Панчево континуирано наставља са занављањем медицинске опреме. Захваљујући јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, Општа болница Панчево добила је прилику да набави два нова апарата и за Службу за офталмологију, а који ће омогућити ефикасније обављање прегледа, односно утицати на још веће скраћење листе чекања за операцију катаракте.

Набављен је најсавременији ултразвучни апарат за факоемулзификацију са две ултразвучне сонде, као и апарат за компјутеризовано видно поље.

Општа болница Панчево

26.06.2023. године