1 2 3 4 5

ВестиУчешће особа са инвалидитетом у инклузивном, доступном и одрживом свету после КОВИД-19

Глобална криза са појавом обољења КОВИД-19 продубљује већ постојеће неједнакости, разоткривајући обим искључености и наглашавајући да је рад на инклузији особа са инвалидитетом императив. Особе са инвалидитетом — милијарда људи — једна су од најискљученијих група у нашем друштву и међу најтеже погођенима у овој кризи у смислу смртних случајева.Инклузија особа са инвалидитетом је суштински услов за очување људских права, одрживог развоја, мира и безбедности.

Такође, значајно је и обећање Агенде за одрживи развој до 2030. године да никог неће изоставити. Посвећеност остваривању права особа са инвалидитетом није само питање правде већ и улагање у заједничку будућност.Чак и под нормалним околностима, мање је вероватно да ће особама са инвалидитетом бити доступна здравствена заштита, образовање, запошљавање и учествовање у заједници. Потребан је интегрисани приступ како би се осигурало да особе са инвалидитетом не буду изостављене. Укључивање особа са инвалидитетом резултираће одговором на КОВИД-19 као и лечењем које је од веће користи за све и уједно омогућити темељнији приступ у сузбијању болести, опоравку и напретку након пандемије. Такође, обезбедиће спремнији систем оспособљен да одговори на комплексније ситуације, не изостављајући никога.

Стратегија Уједињених нација (УН) за укључивање особа са инвалидитетом

Приликом покретања Стратегије УН за инклузију особа са инвалидитетом у јуну 2019. године, генерални секретар је изјавио да УН треба да буду пример и да подигну стандарде и учинак организације у погледу инклузије особа са инвалидитетом – у свим стубовима рада, од седишта до терена. Стратегија УН за инклузију особа са инвалидитетом пружа основу за одрживи и трансформативни напредак у инклузији особа са инвалидитетом кроз све стубове рада УН. Кроз ову Стратегију, систем УН поново потврђује да је пуно и потпуно остваривање људских права свих особа са инвалидитетом неотуђиви, саставни и недељиви део свих људских права и основних слобода. У октобру 2021. године, генерални секретар је поднео свој други извештај о корацима које је систем УН предузео у спровођењу Стратегије УН за инклузију особа са инвалидитетом 2020. године. С обзиром на утицај обољења КОВИД-19 на особе са инвалидитетом, извештај такође садржи кратак осврт на реакцију и опоравак особа са инвалидитетом од КОВИД-19.

Извор: http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=&link=3-15-2779