1 2 3 4 5

ВестиКомпликације хипертензије

Хипертензија је повезана са бројним нежељеним догађајима. Вероватноћа да до њих дође зависи од висине крвног притиска и трајања хипертензије. Ризик расте са повећањем крвног притиска већ од вредности 110/75 mmHg, у свим добним групама. Пораст укупног кардиоваскуларног ризика повезаног са хипертензијом зависи и од присуства или одсуства других фактора ризика.

Познате су следеће чињенице везане за ризик удружен са хипертензијом:

• Хипертензија је водећи фактор ризика за рани настанак кардиоваскуларних болести, значајнији од пушења, дијабетеса и дислипидемије. Коd старијих људи (> 65 година), висина систолног крвног притиска, односно вредност пулсног притиска, важнији су показатељи ризика од висине дијастолног притиска.

•Хипертензија повећава ризик од настанка срчане инсуфицијенције у свим добним групама и он је директно повезан са степеном пораста крвног притиска.

•Хипертрофија леве коморе је честа у болесника са хипертензијом и повезана је са повећаном инциденцијом срчане инсуфицијенције, аритмија, фаталних инфаркта миокарда и напрасне срчане смрти.

•Хипертензија је најчешћи и најзначајнији фактор ризика за настанак исхемијског можданог удара и интракранијалне хеморагије.

•Хипертензија је значајан фактор ризика за настанак нових болести бубрега (хипертензивна нефросклероза), као и фактор ризика за погоршање хроничних болести бубрега.

Правилно мерење и интерпретација измерених вредности крвног притиска од кључног су значаја за постављање дијагнозе и започињање адекватне терапије хипертензије.

Текст на основу извора уредила др Карличић Мирјана, лекар инттернг одељења

Извори: zdravlje.gov.rs