1 2 3 4 5

ВестиДефицит Б 12 витамина

Дефицит Б12 витамина доводи до појаве тзв. постеролатералног синдрома кога карактеришу: спастично повишен тонус, губитак мишићних рефлекса, позитиван знак Бабин-ског и атаксија. Осим неуролошких испада код ових болесника су карактеристични и ментални поремећаји (преосетљивост, апатија, сомноленција, емоционална лабилност, конфузна стања, психоза, интелектуална детериорација), а може доћи и до поремећаја вида (скотоми, атрофија оптикуса, измењени визуелни евоцирани потенцијали).
Патолошке променe се односе на дегенерацију беле масе мозга и кичмене мождине. У кичменој мождини променe почињу најчешће у задњим сноповима доњег делa цервикалне кичме и горњег делa торакалне, потом се шире на латералне и предње сегменте кичмене мождине. У мозгу је евидентна сунђераста дегенерација беле масе, а сем тога и лезије н. оптикуса и предела хијазме. Оштећени су и периферни нерви са појавом демијелинизације уз формирање интрамијелинских вакуола и дегенерације аксона. Услед дефицита Б12 витамина код ових болесника је оштећена синтеза ДНА.

С друге стране, витамин Б12 је коензим у реакцији метилмалонил ЦоА мутазе. У овој реакцији, која је кључни корак у метаболизму пропионата, метилмалонил ЦоА се трансформише у сукцинил ЦоА који улази у Кребсов циклус. Дефицит или поремећај кобаламин зависног ензима, метилмалонил ЦоА мутазе доводи до нагомилавања пропионил ЦоА, што даље доводи до потискивања сукцинил ЦоА који учествује у синтези масних киселина које улазе у састав мембранских липида укључујући и мијелински омотач. Поред реченог, описани су и случајеви хередитарног дефицита кобаламина.

Дијагноза болести се поставља релативно лако када је присутна мегалобластна анемија. Међутим, анемија може бити одсутна више месеци од појаве неуролошке симптоматологије. У постављању дијагнозе значајно је: одређивање нивоа витамина Б12 у крви, откривање антитела на „intrinsic" фактор, присуство антипаријеталних антитела, позитиван Шилингов тест, недостатак „intrinsic" фактора у биопсијском узорку желудачне слузнице, повишене вредности метилмалоничне киселине и хомоцистеина у крви.

Терапија: Витамин Б12 (1000 микрог. 1 дневно и.м. 2 недеље, потом 1 недељно месец дана, те 1 месечно до краја живота).
Извор:http://www.simptomi.rs/index.php/bolesti/14-neurologija-bolesti-nervnog-sistema/2912-deficit-b-12-vitamina