1 2 3 4 5

ВестиБолест лудих крава (Кројцфелд-Јакобова болест)

Кројцфелд-Јакобова болест (ЦЈД, кортокостриатоспинална дегенерација, субакутна спонгиформна енцефалопатија) спада у групу спорих инфекција нервног система. Изазвана је прионима. Одликује се дугом, вишегодишњом инкубацијом, спорим и дугим клиничким током и смртним исходом.

Инциденца овог обољења у свету је веома мала, у просеку 1 случај на око 2 000 000 становника. Јавља се у особа оба пола, најчешће у добу између 50. и 60. године. Око 15% болесника има генетски условљену, аутосомно - доминатно - наследну форму болести.

У основи болести су неуродегенеративне промене, које се карактеришу спонгиформном дегенерацијом, астроцитозом, амилоидозом и глиозом мозга и губитком неурона. Основна клиничка манифестација болести је деменција.

Како се манифестује болест лудих крава?
Спорадичне форме болести почињу постепено, обично појавом замора, променом понашања и депресијом.
Доминантан клинички знак је деменција, која се прогресивно развија.
У каснијој фази болести могући су и други неуролошки поремећаји, као што су спастичност, атаксиа, тремор, пирамидни дефицит, поремећај вида, поремећај вегетативних функција, епилептички напади и др.
Психичко пропадање је прогресивно, а болест се увек завршава смртно, обично више након месеци или година од појаве деменције.

Како се поставља дијагноза болести лудих крава?
Поред клиничке слике, за постављање дијагнозе су значајне карактеристичне промене у електроенцефалографском прегледу мозга.

Како се лечи болест лудих крава?
Специфично лечење не постоји.

Извор: симптоми.рс
датум: 24.2.2022.