1 2 3 4 5

ВестиШта је хронична акустична траума?

Хронична акустичка траума представља повреду средњег уха која је последица хроничног и дуготрајног излагања акустичким дражима. Оваква оштећења слуха запажају се код радника који дуго раде у условима буке: у фабрикама, у дискотекама, на аеродромима или са пнеуматским компресором без адекватних мера заштите од буке.

Ово оштећење слуха спаде у професионална обољења која су предмет проучавања медицине рада. Индустријска бука се назива и „бела“ бука зато што садржи велики спектар разних звукова. Постоје и индивидуалне разлике у осетљивости на оштећење. Особе старије животне доби и особе са хроничним запаљењима средњег уха су много. Од дужине изложености, континуитета буке и њеног интензитета зависи степен акустичке трауме. Уколико је бука интензитета 80 дБ узроковаће постепен губитак слуха, а што је интензитет већи, брже ће доћи до губитка слуха. Постоје јасни прописи код професионалне изложености буци: за буку од 90дБ дозвољен је радни дан од 8 сати, за буку од 100дБ експозиција буци је смањена на 2 сата.

У клиничкој слици хроничне акустичке трауме развијају се општи и отолошки ( локални ) симптоми. У опште симптоме се убрајају несаница, расејаност, раздражљивост, хроничан умор депресија итд. Основни локални симптом јесте губитак слуха. Губитак слуха као последица дуготрајне буке је увек сензонеуралног типа, развија се постепено, неприметно и симетрично. Наглувост се прво уочава у нивоу високофреквентних тонова због чега особе на почетку почињу слабије да чују високе звуке и тешко разумевају довољно чујан говор. Тинитус (зујање) који је важан клинички знак настаје касније. Оштећења слуха могу бити привремена и сви симптоми се могу повући ако се прекине експозиција буци. У супротном настају трајна оштећења.

Дијагноза се поставља аудиометријом (метода квалитативног испитивања слуха). На почетку се уочава пад слуха у нивоу високих фреквенција (4000Хз), уколико је изложеност буци била дужа запажа се и редукција слуха у нивоу тонова нижих фреквенција.

Не постоји успешна терапија хроничног оштећења слуха. И због тога је најважнија превентива: неутрализација буке различитим савременим технологијама, превентивним прегледима слуха код радника експонираних буци (аудиометријски мониторинг), сталном контролом нивоа буке у просторијама, индивидуална заштита применом разних антифона, чепова, применом кацига или шлемова.Уколико постоји трајно оштећење слуха које онемогућава адекватан социјални контакт, једино решење су слушни апарати. Мере заштите од буке представљају једини начин спречавања настанка иреверзибилног оштећења слуха.

Извор:

Др мед. Марина Ивошевић

https://simptomi.rs/bolesti/15-otorinolaringologija-bolesti-uha-grla-i-nosa/1717-hronicna-akusticna-trauma