1 2 3 4 5

ВестиЗначај старијих особа за наше друштво

Потребно је стално подизати свест јавности о доприносу старијих људи у друштву и њиховом значају. Потребно је ,,раскринкати" стереотипе да су старије конзервативне, беспомоћне, болесне, да мање вреде, да су неспособне за рад. А да би се борили против сререотипа и предрасуда потребна нам је помоћ самих старијих и разумевање млађих особа.

Поштовање људских права старијих особа као успуњење визије Универзалне декларације о људским правима: кроз генерације"подвлачи важност поштовања Универзалне декларације о људским правима и потврђује посвећеност промовисању пуног и једнаког уживања свих људских права и основних слобода старијих особа, и то: право на слободу од дискриминације, на сигурност, на слободу од насиља, на социјалну заштиту, на здравље, на рад и доживотно учење, на личну својину и право наслеђа.

Савремено друштво карактерише демографско старење, процене су да ће се број старијих у периоду од 2000. год. до 2050. год. утростручити и са 605 милиона порасти на 2 милијарде. Европа ће свакако бити најстарији континент са 33,6% старијих особа у укупној популацији, док ће у Србији 2050. године 32,3% становника бити старије од 60 година. Ове чињенице довеле су до тога је почело више да се говори о старењу не само као о проблему, већ као о изазову који се поставља пред Владе, институције, академски и цивилни сектор, као и саме старије. Управо Међународни дан старијих особа 1. октобра представља могућност за покретање дијалога у друштву.

Рад међународне заједнице око међугенерацијске солидарности је, изнова и изнова, кроз различите форуме показао да међугенерацијска решења, која су вођена принципима људских права, учешћа, одговорности, недискриминације и једнакости, оснаживања и законитости, могу допринети поновном распламсавању наслеђе, релевантност и активизам Универзалне декларације о људским правима оснаживањем и младих и старијих особа да помере иглу политичке воље ка испуњавању обећања Декларације за све људе кроз генерације.

Зато будите активни!

Упражњавајте здраве стилове живота и редовно контролишите своје здравље!

Образујте се, будите отворени за учење нових вештина!

Негујте своја пријатељства и стварајте нова!

На основу извора текст припремила др Катарина Милић, одељење пулмологије, ОБ Панчево

Извор:

- www.redcross.org.rs

- www.izjzv.org.rs