1 2 3 4 5

Вести



26. јун – Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дроге

Злоупотреба дрога је озбиљан светски проблем, који захтева континуирану, мултисекторску сарадњу институција, са мерама и активностима усмереним ка појединцу и заједници.

У Србији се 26.ог јуна сваке године обележава Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дрога организовањем различитих активности као што су предавања, трибине, дистрибуција промотивног материјала за становништво и сл. У активности су укључене школе, полиција, здравствене установе, медији, удружења грађана.

Према извештају Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога( eng. EMCDDA) из 2019.године тржиште дрогама у Европи је отпорно и одражава развој догађаја на светском нивоу. Добра вест је да се бележи мања интравенска употреба хероина, мања је потреба за третманом одвикавања од хероина и мањи је број случајева заразе ХИВ-ом повезан са коришћењем хероина. Са друге стране, тржиште кокаина у Европи расте. Показатељи упућују на то да је доступност кокаина на рекордно високом нивоу. Дистрибуција до корисника је разноврсна и модернизована. Тако постоје ,,позивни центри“ намењени искључиво за поручивање и испоруку кокаина. Употреба паметних телефона је довела до ,,уберизације“ продаје кокаина, односно стварања конкурентног тржишта на ком се продавци међусобно такмиче нудећи додатне услуге, као што je брзa и флексибилнa могућности испоруке. Посебан изазов у борби са опојним супстанцама je огроман број ,,дизајнерских“дрога. То су нове психоактивне супстанце произведене у лабораторијама са бројним варијететима у хемијским формулама, а служе да се бар за кратко време избегне законска контрола. За разлику од хероина, кокаина, канабиса , који су означени као илегални, ове нове суспстанце носе назив легалне( енг. Legal highs). Попис ових супстанци које се појаве на тржишту дроге у Европи показује да се појављује отприлике једна нова супстанца недељно. Основнe одликe су им лака дoступност, могућност куповине преко интернета, али и трафикама, бензимским пумпама. Имају атрактивна паковања и приступачну цену.

Одговор на проблеме повезане са употребом дрога све више се ослања на нове технологије. Интервенције за превенцију употребе дрога и третман зависности непрестано се развијају, а све се више повећава примена дигиталних решења ( на пр. апликације).Посебно је важно развијати и спроводити програме намењене младима који су под повећаним ризиком за коришћење психоактивих супстанци. Период адолесценције је погодан за злоупотребу, а то су и нова схватања ,,доброг провода“, позитиван став према дрогама, потреба да се буде прихваћен у друштву и сл.

Свака карика у систему за решавање проблема злоупотребе дрога је подједнако важна: колико је важно смањити понуду, односно доступност дроге, толико је важно смањити потражњу, односно радити на превенцији коришћења недозвољених супстанци и смањењу последица од употребе дрога.

Текст на основу извора уредила др Jелена Богдановић-Интернистичка онкологија, Општа болница Панчево

Извори:

1.www.emcdda.europe.eu/European drug report 2019

2.www.ijzcg.me

3. www.zdravlje.org.rs

4. www.zjzpa.org.rs