1 2 3 4 5

ВестиШта је МИКСОМ?

Миксом је најчешћи примарни тумор срца и најчешћи бенигни тумор срца. Миксоми представљају око 50% свих примарних тумора виђених на аутопсијама.Најчешће су локализовани у левој преткомори у преко 86% и најчешће су солитарни.По учесталости следи локализација у десној преткомори. Ретко су локализовани у коморама и тада су у близини атриовентрикуларних (АВ) ушћа.

Миксоми споро расту. Потребноје више година раста да би миксом дао клиничке манифестације. Описани су миксоми у више чланова једне породице због чега треба да се ехокардиографски прегледају сви чланови породице оболелог од миксома.До три пута се чешће јавља код жена него код мушкараца.

Назив миксом, тумор је добио због мукополисахаридног састојка који се ствара у меком ткиву миксома. Могу бити и мултилобуларни,некада је присутна и фиброза, што је знак дугогодишњег раста тумора.

Клиничка слика је различита и зависи од положаја, величине и брзине раста миксома. Миксоми локализовани у левој преткомори могу дати слику митралне стенозе због делимичне или комплетне опструкције митралног ушћа. Ако је оштећена митрална валвула дају слику митралне регургитације.Када је локализован у десној преткомори миксом може дати слику трикуспидалне стенозе или регургитације. Када су локализовани у левој преткомори могу довести до поремећаја ритма по типу фибрилације преткомора или сметњи спровођења.Већи миксоми могу дати клиничку слику инсуфицијенције левог или десног срца, зависно од локализације. Делови миксома леве преткоморе се могу одвајати и дати ембилизације у системској циркулацији, у крвним судовима мозга, мезентеријалној артерији, артеријама екстремитета, док делови миксома десне преткоморе дају плућне емболизације. Описан је миксом у левој преткомори који је дао слику инфаркта миокарда. Миксом може довести и до напрасне смрти.

Постоји више дијагностичких поступака за постављање дијагнозе миксома. Клиничка слика није специфична. Клиничко испољавање је обично непрепознатљиво.Ехокардиографија је метода избора за постављање дијагнозе миксома. Мултислајсни скенер и нуклеарна магнетна резонанца су допунске дијагностичке методе које се препоручују ради прецизне локализације, дефинисања односа са околином, урастања у срчане структуре и оштећења тих структура.

Лечење миксома је хируршко, најчешће без компликација и последица. Некада треба урадити ревизију интератријаног септума или АВ валвула,ако су оштећене миксомом. Морталитет је испод1%. Реконструкција валвула је потребна у 5%оперисаних. Рецидиви се јављају у 2% оперисаних.Већина миксома је излечива ако се дијагноза постави на време. Ако се на тумор не мисли, ако се пропусти право време за дијагностику, тумор расте и угрожава живот болесника доводећи до леталног исхода.

Текст на основу извора уредила др Мирјана Карличић, лекар интерног одељења

Извори:

1.Goran Z. Cvetanović, A. Stanković, O. Božić, S. Milutinović;MIKSOM LEVE PRETKOMORE - PRIKAZ SLUČAJA;APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM; januar-mart/2018; Vol. 16 - Broj 1

2. Colucci WS, Schoen FJ. Primary tumors of the heart. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P (ed). Heart disease. A textbook of cardivascular medicine. Phi la del - phia. Sixt edition. W.B.Saunders company. 2001: 1807-22

3. Virmani R, Posey DM, Clark MA, McAllister HA. Right atrial myxoma causing pulmonary emboli and pulmonary hypertension. Am J Forens Med Pathol 1982; 3:249-52.