1 2 3 4 5

Управа Опште болнице Панчево

др Слободан Овука
директор
специјалиста гинекологије и акушерства
др Дражен Јелача
пом.директора за хирушке гране
др Слободан Продановић
пом.директора за интернистичке гране
Зоран Милошевић- дипл.правник
пом.директора за немедицинске послове
Драгана Ђерисило- струковна мед.сестра
главна сестра установе