1 2 3 4 5

Финансијски план 201828.12.2016

Финансијски извештај

28.12.2016. I
28.12.2016. II


07.03.2017

Финансијски извештај

07.03.2017. I
07.03.2017. II


30.03.2017

Финансијски извештај

30.03.2017. I
30.03.2017. II


07.04.2017

Финансијски извештај

07.04.2017. I
07.04.2017. II


13.06.2017

Финансијски извештај

13.06.2017. I
13.06.2017. II


01.09.2017

Финансијски извештај

01.09.2017. I
01.09.2017. II


10.07.2017

Финансијски извештај

10.07.2017. I
10.07.2017. II


17.10.2017

Финансијски извештај

17.10.2017. I
17.10.2017. II


03.11.2017

Финансијски извештај

03.11.2017. I str.1
03.11.2017. I str.2
03.11.2017. II str.1
03.11.2017. II str.2


16.11.2017

Финансијски извештај

16.11.2017. I str.1
16.11.2017. I str.1
16.11.2017. II str.2


27.12.2017

Финансијски извештај

Допуна финансијског плана 27.12.2017. приходи стр.1
Допуна финансијског плана 27.12.2017. приходи стр.2
Допуна финансијског плана 27.12.2017. расходи стр 1
Допуна финансијског плана 27.12.2017. расходи стр 2


18.10.2018

Финансијски извештај

Допуна финансијског плана 18.10.2018. приходи стр.1
Допуна финансијског плана 18.10.2018. приходи стр.2
Допуна финансијског плана 18.10.2018. расходи стр 1
Допуна финансијског плана 18.10.2018. расходи стр 2
Допуна финансијског плана 18.10.20178. расходи стр 3