1 2 3 4 5

Финансијски план 201928.12.2016

Финансијски извештај

28.12.2016. I
28.12.2016. II


07.03.2017

Финансијски извештај

07.03.2017. I
07.03.2017. II


30.03.2017

Финансијски извештај

30.03.2017. I
30.03.2017. II


07.04.2017

Финансијски извештај

07.04.2017. I
07.04.2017. II


13.06.2017

Финансијски извештај

13.06.2017. I
13.06.2017. II


01.09.2017

Финансијски извештај

01.09.2017. I
01.09.2017. II


10.07.2017

Финансијски извештај

10.07.2017. I
10.07.2017. II


17.10.2017

Финансијски извештај

17.10.2017. I
17.10.2017. II


03.11.2017

Финансијски извештај

03.11.2017. I str.1
03.11.2017. I str.2
03.11.2017. II str.1
03.11.2017. II str.2


16.11.2017

Финансијски извештај

16.11.2017. I str.1
16.11.2017. I str.1
16.11.2017. II str.2


27.12.2017

Финансијски извештај

Допуна финансијског плана 27.12.2017. приходи стр.1
Допуна финансијског плана 27.12.2017. приходи стр.2
Допуна финансијског плана 27.12.2017. расходи стр 1
Допуна финансијског плана 27.12.2017. расходи стр 2


18.10.2018

Финансијски извештај

Допуна финансијског плана 18.10.2018. приходи стр.1
Допуна финансијског плана 18.10.2018. приходи стр.2
Допуна финансијског плана 18.10.2018. расходи стр 1
Допуна финансијског плана 18.10.2018. расходи стр 2
Допуна финансијског плана 18.10.2018. расходи стр 3


31.01.2019

Финансијски извештај

Финансијски план 2018.-приходи и примања стр.1.
Финансијски план 2018.-приходи и примања стр.2.
Финансијски план 2018.-расходи и издаци стр.1.
Финансијски план 2018.-расходи и издаци стр.2.
Финансијски план 2019.-приходи и примања стр.1.
Финансијски план 2019.-приходи и примања стр.2.
Финансијски план 2019.-расходи и издаци стр.1.
Финансијски план 2019.-расходи и издаци стр.2.
Одлука финансијског плана 2018.-измена и допуна.
Одлука финансијског плана 2019.-допуна.


14.01.2019

Финансијски извештај

Финансијски план 2019-приходи-стр.1.
Финансијски план 2019-приходи-стр.2.
Финансијски план 2018.-расходи-стр.1.
Финансијски план 2018.-расходи-стр.2.
Одлука УО-усвајање финансијског плана за 2019.годину.


12.04.2019

Финансијски извештај

Финансијски план 2019-приходи-стр.1. (12.04.2019.)
Финансијски план 2019-приходи-стр.2. (12.04.2019.)
Финансијски план 2019-расходи-стр.1. (12.04.2019.)
Финансијски план 2019-расходи-стр.2. (12.04.2019.)
Одлука УО-усвајање финансијског плана за 2019.годину.


02.08.2019

Финансијски извештај

Допуна финансијског плана 02.08.2019. - Приходи и примања стр.1
Допуна финансијског плана 02.08.2019. - Приходи и примања стр.2
Допуна финансијског плана 02.08.2019. - Расходи и издаци стр.1
Допуна финансијског плана 02.08.2019. - Расходи и издаци стр.2
Одлука УО-усвајање финансијског плана 02.08.2019.