1 2 3 4 5

ВестиВршњачко насиље

Насиље представља сваки облик понашања које има за циљ намерно повређивање или наношење бола, било психичког или физичког. Сваки човек у детињству искуси неки вид насиља, било да је у улози вршиоца насиља, онај који трпи или је једноставно сведок насиља над неким другим.

Насиље се појављује у различитим облицима.

Вербално насиље је сваки вид исмевања, називање погрдним именима, ругање, вређање, добацивање.

Физичко насиље подразумева ударање, гурање, отимање и уништавање ствари.

Психичко насиље подразумева претеће погледе, гримасе, нежељене коментаре, изнуђивање новца, уцењивање.

Сексуално насиље је нежељено додиривање на нежељени начин и нежељене делове тела, изнуђивање сексуалних услуга, принуда на сексуални чин.

Вршњачко насиље је све чешћи проблем друштва.

Само у последња три месеца готово половина ученика у Србији је више пута доживела неки облик вршњачког насиља. Јавља се у све млађем узрасту, каракеришу га туче, вређања, вербална и психичка малтретирања, понижења на друштвеним мрежама. Дешава се у школама и може трајно да оштети или уништи нечији живот. Подаци Групе за заштиту од насиља и дискриминације при Министарству просвете, науке и технолошког развоја показују да је најзаступљеније вербално насиље – вређање, сплеткарење, давање погрдних имена, исмевање, оговарање, ширење лажи, али је присутно и ударање, отимање, сексуално узнемиравање, снимање без нечијег пристанка и слање узнемирујућих СМС порука. Јасна порука надлежних је да уколико трпе насиље, ученици увек треба да се обрате ономе у кога имају поверења. То може да буде било ко из шире и уже породице; то могу да буду и запослени у школи: наставници, одељенски старешина, психолог, педагог.

У превенцији насиља најбоље резултате показују ‘целошколски’ програми. То су програми који обухватају и укључују све запослене, ученике и родитеље. Један од њих је програм ‘Школа без насиља’, којим су обухваћене 274 школе. Резултат овог програма је да се током његовог спровођења више од половине деце изјаснило како се осећају безбедније у школама, као и да се смањиo проценат самог насиља.

За пријаву насиља досупан је и СОС телефон у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Намењен је деци, родитељима и наставницима који желе да пријаве насиље 0800 200 201. Активан је и СОС телефон за децу и младе: 0800 123 456. На овај начин можете ступити у контакт са дежурним професионалцима који могу да пруже подршку и помоћ.

Не окрећите главу пред насиљем!!!

Аутор текста: Сучевић Снежана, медицинска сестра

Извори:

http://elementarium.cpn.rs/teme/vrsnjacko-nasilje/

http://www.stetoskop.info/Vrsnjacko-nasilje-u-skoli-4103-c4-content.htm