1 2 3 4 5

ВестиУградња вештачког кука

Уградња вештачког кука или уградња тоталне протезе кука је честа појава. То је хируршка интервенција путем које се зглоб кука замењује вештачким материјалима. Материјали који се данас користе су много бољи и квалитетнији него шездесетих година, када је почела да се изводи ова интервенција.

Тотална протеза кука може бити бесцементна ,цементна или хибридна протеза. Бесцементне протезе кука се уграђују особама до 65. године старости (протеза помоћу пора сраста са костима пацијента и трајнија је), код особа између 65. и 75. године старости могућа је уградња хибридне протезе, а старијима од 75. година уграђује се цементна протеза кука.

Употребна вредност свих протеза је иста, тј пацијент неће осетити разлику у покретима и функционисању,већ је питање трајности различито.

Кандидати за уградњу вештачког кука су особе које имају болове у том зглобу, а којима претходи дегенеративно обољење, прелом, ишчашење кука и друге промене које ремете функционалност кретања зглоба. Прогресивно интензиван хронични бол који се јавља и постаје све јачи, ограничени покрети у куку, бол при ходању, пењању уз степенице, током лежања, су јак разлог да се пацијент обрати оротопеду.

Након одлуке о неопходности операције пацијент се ставља на листу чекања. У Општој болници Панчево дужина чекања за операцију се знатно скратила ,тако да се сада не чека дуже од 2 месеца.

Након адекватне преоперативне припреме болесник се прима у болницу због даље обраде и саме операције.

Значајан помак у процесу ране постоперативне рехабилитације је постигнут сталним присуством физиотерапеута на одељењу. Тако да се већ првог постоперативног дана, уз претходну консултацију специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, започиње рехабилитација болесника. Овакав начин организације рада довео је бољих резултата рада, а то је опоравак болесника, вертикализација и успостављање потпуне функционалности у свим животним активностима, што је последично довело до скраћења периода хоспитализације.

Текст припремила Стојанов Марија, виша медицинска сестра

Извори: http://www.planetazdravlja.com/