1 2 3 4 5

ВестиОпшта болница Панчево богатија за ткивни процесор

Одељење патологије Опште болнице Панчево добило је нов апарат - вакум ткивни процесор марке Thermo Excelsior AS. Ткивни процесор је апарат који свакодневно врши фиксацију ткивних исечака тако што користи различите хемикалије. Прво се ткивни исечци фиксирају у формалину, затим се потапају у алкохоле различите концентрације. Улога алкохола је у дехидратацији исечака. Након тога се исечци прозрачују у ксилолу и на крају се врши њихово прожимање парафином. Читав процес обраде ткивних исечака се врши под строго контролисаним условима. Апарат контролише температуру, притисак (сам процес се врши под вакумом), квалитет и количину хемикалија, а сам процес обраде траје око седамнаест сати. Вакум ткивни процесор обезбеђује бољи квалитет ткивних исечака, олакшава рад запослених на одељењу, смањује потрошњу хемикалија и знатно смањује експозицију запослених канцерогеним материјама као што су формалин и ксилол.

Овим путем запослени одељења патологије се захваљују менаџменту болнице који је омогућио набавку вакум ткивног процесора последње генерације.

Одељење патологије, Општа болница Панчево