1 2 3 4 5

ВестиТРОМБОЦИТОЗЕ

Тромбоцитозама називамо стања са повећаним бројем тромбоцита (преко 400*109/Л). Тромбоцитозе могу бити примарне и секундарне.

Тромбоцитозе које су последица клонског обољења плурипотентне матичне ћелије хематопоезе, дакле, аутономног бујања тромбоцитне лозе, називамо примарним. Ту се убрајају примарна есенцијална тромбоцитоза или тромбоцитемија и тромбоцитозе у хроничним мијелопролиферативним болестима (хронична гранулоцитна леукемија, полицитемија вера, остеомијелофиброза). Примарне тромбоцитозе карактерише присуство огромних патолошких мегакариоцита у костној сржи.

Лечење се састоји од примене цитостатика, антиарегационих средстава и тромбоцитафереза.

Секундарне или реактивне тромбоцитозе настају у току сидеропенијске анемије, хроничних запаљења, малигних болести, након спленектомије, после напора, крварења и др. У костној сржи ових болесника се налази повећан број мегакариоцита, нормалног облика и величине. Осим лечења основне болести, саветује се и давање антиагрегационих средстава (ацетилсалицилна киселина, дипиридамол и др).

Извор: https://www.stetoskop.info/bolesti-krvi-hematologija/trombocitoze