1 2 3 4 5

Вести26. септембар – Светски дан контрацепције

Светски дан контрацепције се обележава сваке године, 26. септембра. почевши од 2007. године. Кампања је покренута на глобалном нивоу, са циљем да се истакне важност употребе различитих метода контрацепције и одговорног сексуалног понашања.
Такође, неопходно је младима омогућити што адекватнији приступ информацијама о сексуалном и репродуктивном здрављу.

Тематски неодвојив део кампање је и планирање породице као изузетно важно питање јавног здравља и са индивидуалног и са ширег друштвеног аспекта. Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце и да планирају време њиховог рађања и размак између порођаја.

КЉУЧНЕ ЧИЊЕНИЦЕ
– У скоро свим регионима света учесталост коришћења контрацептивних метода је највећа међу женама генеративног доба (15–49 година) које су у браку или у ванбрачној заједници. Посматрано на глобалном нивоу, 63% жена у генеративном добу које су у браку или ванбрачној заједници користи неки облик контрацепције. Употреба контрацепције била је изнад 70% у Европи, Латинској Америци, на Карибима и у Северној Америци, док је у средњој и западној Африци била испод 25%.

– Према проценама СЗО, 214 милиона жена генеративног доба из земалја у развоју које не користе никакву методу контрацепције имају незадоволјену потребу за модерном контрацепцијом.

– Према проценама СЗО, употреба модерних метода контрацепције спречила би 308 милиона непланираних трудноћа, док би испуњавање свих незадоволјених потреба жена за модерним методима контрацепције спречило додатних 67 милиона нежелјених трудноћа на годишњем нивоу.

– Према проценама СЗО, око 15 милиона адолесцената користи неку од модерних метода контрацепције, док 23 милиона адолесцената има незадоволјену потребу за модерном контрацепцијом и стога су под повећаним ризиком од нежeљене трудноће.

– Неке методе контрацепције могу да спрече преношење ХИВ-а и других сексуално преносивих инфекција. Жене које живе са ХИВ-ом имају у већем проценту незадоволјену потребу за планирањем породице и услугама репродуктивног здравлја у односу на општу популацију, делимично због недостатка улагања у интегрисане услуге планирања породице.

У Републици Србији, становништво претежно примењује традиционалне методе контрацепције а због њихове недовољне ефикасности често се суочава са нежељеном трудноћом и прибегава индукованом абортусу. Само у Београду, према подацима који су достављени Градском заводу за јавно здравље, у 2019. години било је 4614 абортуса, а процењује се да их је било значајно више од тог броја.

Према резултатима последњег репрезентативног истраживања вишеструких показатеља, савремену и ефикасну контрацепцију у Републици Србији користи мање од петине жена из опште популације које су у браку или ванбрачној заједници (18,4%), а традиционалну двоструко више (40,0%). Међу модерним методима контрацепције највише се користи кондом за мушкарце (12,4%), много ређе комбинована орална контрацепција (3,3%), интраутерини улошци (2,2%), стерилизација жене (0,4%) и женски кондом (0,1%), док се уопште не користе дијафрагма, спермициди, прогестагенска орална контрацепција, депо-инјекциони препарати, импланти и вољна стерилизација мушкарца.

Право на сексуално и репродуктивно здравље представља једно од основних људских права, које подразумева да је људима омогућено да остварују безбедне сексуалне односе на задовољство оба партнера, да не доживљавају принуду и насиље, да не страхују од инфекција и трудноће, као и да могу да контролишу плодност на начин који не изазива неповољне или опасне последице.

ОДГОВОРНО СЕКСУАЛНО ПОНАШАЊЕ И ПАНДЕМИЈА КОВИД-19
Пошто се корона вирус преноси, између осталог, блиским физичким контактом, а како сексуални однос уклјучује блиски физички контакт, не постоје мере које могу у значајној мери смањити ризик од његовог преношења са заражене особе на осетлјиву особу током сексуалног односа. Стога је сваки сексуални однос ризичан за преношење корона вируса и упуштањем у сексуални однос овај ризик се једноставно мора прихватити. С обзиром на начин преношења, могућност инфекције је највећа током љубљења.

Препорука за смањење ризика од преношења корона вируса сексуалним односом односи се на сексуални однос са особом са којом смо у блиском свакодневном контакту, или партнером у сталној вези, попут супружника и животних партнера.

КОНТРАЦЕПЦИЈА И ПАНДЕМИЈА КОВИД-19
Пандемија КОВИД-19 је указала на потребу да се развију иновативне стратегије како би се осигурао неометан приступ информацијама и услугама везаним за контрацепцију током пандемије и смањио притисак на преоптерећени здравствени систем и то на следећи начин:
• Повећати употребу мобилних телефона и дигиталних технологија како би се помогло да корисници услуга донесу одлуку о методу контрацепције који им је најприхватљивији.
• Проширити доступност услуга контрацепције (уклјучујући и информације и методе) на места попут апотека, дрогерија, мрежних платформи и других продајних места.
• Продужити трајање рецепта за подизање метода контрацепције који се издају на рецепт, како би се избегао чест одлазак у дом здравлја и ширење вируса.

У Републици Србији, Институт за јавно здравлје Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института/завода за јавно здравлје обележиће 26. септембар – Светски дан контрацепције организовањем различитих едукативно-промотивних активности са цилјем промоције значаја очувања сексуалног и репродуктивног здравлја и могућности коришћења доступних модерних метода контрацепције уз поштовање свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2.

Извори:
www.zdravlje.org.rs
http://www.zastitazdravlja.rs/