1 2 3 4 5

Вести11. јул – Светски дан становништва

Светски дан становништва, 11. јул, установљен је 1987. године када је светска популација достигла пет милијарди становника, како би се скренула пажња на актуелна питања и потребе људи. Данас нас има преко седам и по милијарди и тај број све брже расте. У Србији нас, с друге стране, има све мање с тенденцијом даљег опадања броја становника и даљег раста просечне старости. С обзиром на глобални вртоглави скок у броју људи након Другог светског рата, 11. јул је увршћен у календар међународно значајних датума, чије обележавање нам даје прилику да се јавност едукује о важним актуелним или будућим темама и изазовима узрокованим порастом популације.

Многи биолози и социолози виде претерани пораст популације као значајну претњу по квалитет људског живота, али и по нашу околину. Повећање броја људи на планети, без промена у начину живота, води претераној експлоатацији природних ресурса, посебно пијаће воде и фосилних горива, али и већем загађењу ваздуха, воде, и земљишта, као и смањењу биодиверзитета.

У свету има 7,71 милијарда људи. Дневно се роди 383.857 беба, а умре 159.983 људи. Просечна старост је 30,9 година. Србија има 6,94 милиона становника. Дневно се роди њих 176, а умре 278. Просечна старост је 43,3 године. Србија има мање од седам милиона становника, а већи део популације чине старије особе. Осим старења популације, велики демографски проблем Србије је унутрашња миграција младих из сеоских у урбане средине, посебно у Београд, а значајно је изражена и спољна миграција у иностранство. Присутан и драстичан пад наталитета. Према подацима из 2018. године у Србији је забележен негативан природни прираштај од близу 38.000 становника.

Када се погледа последњих пет година, а не само прошла, једино је Београдски регион остварио позитиван миграциони салдо, и он на годишњем нивоу износи око 7.000 људи, што доприноси расту броја становника овог региона.
●Војводина у последњих пет година бележи негативну вредност миграционог салда само у 2016. Највећа позитивна вредност забележена је 2017. и износила је 670.
●Из Шумадије и Западне Србије између 2015. и 2019. константно је већи број одсељених у односу на досељене. Просечно се годишње око 4.000 душа више одсели него што се досели.
●Регион Јужне и Источне Србије просечно годишње само по овом основу, не рачунајући природни прираштај, губи 3.000 становника.

Текст на основу извора уредио медицински техничар Милан Кивић, Општа болница Панчево

Извори:
https://rtvbor.rs/medjunarodni-dan-stanovnistva/
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:875439-Godisnje-se-u-Beograd-doseli-vise-od-50000-ljudi
https://www.danas.rs/zivot/svetski-dan-stanovnistva-2/
https://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd-1/4014296/svetski-dan-stanovnistva.html
https://www.danas.rs/zivot/svetski-dan-stanovnistva-2/