1 2 3 4 5

ВестиОпшта болница Панчево заузела прво место у Републици Србији

Министарство здравља Републике Србије и Републички фонд за здравствено осигурање, у оквиру пројеката „Развој здравства Србије – додатно финансирање” и „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“ започели су промену начина извештавања и финансирања здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите по систему дијагностичких сродних група. Обрачун учинка здравствених установа се прати квартално и објављује на ДСГ Порталу РФЗО-а. Увидом у Табелу учинка за други квартал 2019. године за здравствене установе на територији Републике Србије које се финансирају по систему ДСГ-а, Општа болница Панчево је заузела прво место у Републици Србији и тиме доказала да тимским радом нашиих лекара и сестара и ДСГ тима Опште болнице Панчево, на челу са болничким менаџментом је могуће остварити завидне резултате на државном нивоу.

Шта је ДСГ?

Дијагностички сродне групе представљају метод класификације болнички лечених пацијената у групе које имају сличне клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса. Оне успостављају везу између броја и врсте акутних болничких пацијената са ресурсима утрошеним за њихово лечење.

Основна намена система ДСГ је финансирање акутног болничког лечења у установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите као и дневним болницама. Такође, класификација по систему ДСГ даје могућност повезивања података о пацијентима са трошковима болничког лечења, поређење обима рада болница узимајући у обзир сложеност случајева, унапређење система интерне контроле трошкова и правилније расподеле средстава међу болницама. Модел система ДСГ који се примењује у Србији базиран је на аустралијском систему дијагностички сродних група (енгл. Аустралиан Рефинед - Диагносис Релатед Гроупс, версион 6.0, АР-ДРГ в6.0).

Разврставање пацијената по систему ДСГ се врши на основу основног узрока хоспитализације, пратећих дијагноза (компликација и коморбидитета), обављених медицинских процедура, као и других података потребних за извештавање као што су: старост, пол, тежина на рођењу (за новорођенчад), исход лечења, број сати на механичкој вентилацији, трајање епизоде болничког лечења. Добијени подаци се уносе у софтвер за груписање, који свакој епизоди болничког лечења додељује одговарајућа дијагностички сродна група. Свака дијагностички сродна група има свој коефицијент.

Тренутно се у свету ДСГ системи примењују у преко 30 земаља у циљу рационалних финансирања акутног болничког лечења на основу учинка и мерљивих резултата.

Примена овог система у већини земаља у којима је уведен, донела је бољу и праведнију расподелу ограничених средстава и утицала је на повећање ефикасности лечења пацијената као и на нови начин извештавања, уговарања и финансира здравствених услуга који је уследио од 2019. године.

Сви желимo да пацијенти добијају најбољу и најадекватнију здравствену заштиту и да здравствени систем буде ефикаснији и исплативији захваљујући томе што подстиче ефикасност у раду, али и уштеду средстава, систем дијагностички сродних група постао је кључан за унапређење читавог система здравствене заштите.

Координатор ДСГ тимa, др Зорана Иванов