1 2 3 4 5

ВестиМеђународни дан борбе против сиромаштва - 17. ОКТОБАР

Међународни дан борбе против сиромаштва, обележава се 17. октобра у целом свету, а међу најугроженијима у Србији су многочлане породице, незапослени и особе са инвалидитетом.

Уједињене нације прогласиле су 17. октобар за Међународни дан борбе против сиромаштва. Циљ обележавања тог дана јесте ширење свести о потреби искорењивања сиромаштва у целом свету, а нарочито у земљама у развоју.

Међународни дан борбе против сиромаштва обележава се од 1987. године, када се на откривању споменика посвећеног борби против сиромаштва у Паризу окупило око 100.000 људи.

Република Србија обележава Међународни дан борбе против сиромаштва са скоро 9% популације са потрошњом испод неопходне за задовољавање минималних животних потреба, четвртином становништва под ризиком сиромаштва и скоро две трећине становника који су према субјективној оцени сиромашни. Анализа сиромаштва у Србији спроводи се једном годишње.

Ко су сиромашни у Србији?

У Србији се сиромаштво прати и о њему извештава на основу два методолошка концепта мерења сиромаштва (концепт апсолутног и концепт релативног сиромаштва). Апсолутно сиромаштво представља немогућност да се задовоље базичне, минималне потребе, док релативно сиромаштво подразумева немогућност да се оствари животни стандард који је одговарајући у односу на друштво у коме појединац живи.

Подаци показују да у најугроженије становништво спадају:

- деца до 14 година старости,

- млади (15-24 године),

- вишечлана домаћинства,

- становници ванградских средина,

- необразовани носиоци домаћинства,

- незапослени носиоци домаћинства,

- неактивни носиоци домаћинства.

Најважнији фактори ризика сиромаштва су:

- образовање носиоца домаћинства (завршена или незавршена основна школа),

- радни статус носиоца домаћинства (незапослен),

- бројчаност домаћинства (петочлана и већа домаћинства),

- локација пребивалишта (ванградско подручје, регион Источне/Југоисточне Србије),

- старост (деца и млади).

Текст припремио Дејан Чизмаш, медицински техничар.

Извори:

• http://www.zdravlje.org.rs/index.php/zdravstvene-ustanove-privatna-praksa/statisticki-obrasci/26-vesti/322-medjnarodni-dan-borbe-protiv-siromastva-17-oktobar

• http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/socijalno-ukljucivanje-u-rs/statistika/ko-su-siromasni-u-srbiji/