1 2 3 4 5

ВестиСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општа болница Панчево ограђује се од обавештења које је било истакнуто на једном од шалтера у болници и које се тиче "забране употребе речи - само-", а које је данас пренело више медија и подељено је посредством друштвених група.

Исто представља самоиницијативну радњу једног од запослених, против кога је покренут дисциплински поступак, а предузети су и други кораци да се утврде све околности овог случаја.

Општа болница Панчево свакодневно улаже велике напоре да у сваком погледу, у складу са расположивим ресурсима, побољша и унапреди свој рад, при чему је брига о пацијентима, задовољство пацијената, као и поштовање свих њихових права један од примарних задатака свих запослених.

Општа болница Панчево