1 2 3 4 5

ВестиРАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈ КУКА (РПК)

У свакодневној пракси био је устаљен термин "урођено оштећење кука" код деце. Временом је констатовано да постоји више степени поремећаја у развоју кука код деце, који се могу дијагностиковати на рођењу детета и касније, а назијају се развојни поремећаји кука (РПК).

РПК има велики значај јер може бити узрок тешких облика луксација и коксартроза код одраслих, уколико се не дијагностикује и не лечи на време. РПК се јавља 4-10 пута више код женског у односу на мушки пол.

Клиничка слика РПК

Осим ређих случајева када је присуство РПК очигледно и манифестује се скраћењем једне ноге новорођенчета у односу на другу (а које је последица луксације кука), лакши облици РПК се дијагностикују клиничким прегледом који се састоји из:

а) АБДУКЦИОНОГ ТЕСТА

Покуша се абдукција са флектираним коленима и куковима и ако постоји отпор на датој страни и смањене могућноти абдукције, постоји сумња на присуство РПК.

б) ЗНАЦИ ПРЕСКАКАЊА КУКА

Абдуковањем флектираних натколеница, лекар својим средњим прстима одиже велике трохантере од подлоге обострано, симетрично. Ако при томе осети прескакање главе фемура преко руба ацетабулума у једном или оба кука, репозициони прескок је позитиван, тако се дијагностикује нестабилан, редуктиабилан кук. То се назива и Ортоланјев знак. Лекар затим шакама врши аксијални притисак адукованих и флектираних натколеница у вертикалном положају, тако се дијагностикује нестабилан луксабилан кук (Палменов знак).

Радиографска дијагностика РПК

РТГ снамиње у дијагностици РПК има своја ограничења, пре свега што се на РТГ снимку хрскавичаве структуре виде тек од четвртог месеца живота, што је обично касно.

НМР предствља суверену дијагностичку процедуру на којој се могу видети све мекоткивне и хрскавичаве структуре, али има одређена ограничења у смислу имобилизације пацијента у току снимања као и још увек недовољна заступљеност апарата за овај вид дијагностике те је ова дијагностичка метода резервисана само за неке специфичне случајеве.

УЗ дијагностика представља дијагностичку методу којом се могу видети не само коштане него и хрскавичаве структуре. Ова дијагностичка метода је сада и најраспрострањенија и најзначајнија у раној дијагностици и лечењу РПК, тако да се први прегледи дечијег кука обављају још у породилишту, што је врло важно јер је установљено да је излечивост РПК, уколико се започне у првом месецу живота 100%.

Према Графу установљена су четири степена РПК, где се први степен односи на нормалан, зрео дечији кук, док се четврти степен односи на луксиран кук.

Лечење РПК

Рана дијагностика РПК је веома важна и уколико се укаже потреба, са лечењем се започиње одмах (Павликови ремени и тракција), док је у каснијој фази и у тежим облицима индиковано оперативно лечење.

Текст уредила ВМС Гуцијан Јелена

Извор:

Педијатрија са здравственом негом детета, Иван Малчић, Ружица Илић, 2009 год.