1 2 3 4 5

ВестиОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Почев од 1992., сваке године обележава се Међународни дан посвећен особама са посебним потребама, ове године је био 03. децембра. Генерална скупштина УН усвојила резолуцију 47/3, а са циљем да се унапреди и омогући особама са посебним потребама једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву.

Широм света, особе са инвалидитетом се суочавају са бројним баријерама које их искључују из пуног и ефикасног учествовања у друштвеним токовима. Они се суочавају са неједнаким могућностима у погледу образовање, запошљавање, здравствене и социјалне заштите. Контрадикторност је да су ови свеприсутни проблема остали друштвено невидљиви па се и особе са инвалидитетом осећају невидљивима у својим заједницама, а очекују да имају једнаке могућности али пре свега да имају и право на различитост.

Обележавање међународног дана особа са посебним потребама подстакнуто од стране агенција УН, организација цивилног друштва, академских институција и приватног сектора истиче важност критичних питања која се односе на инклузију особа са посебним потребама (скреће пажњу на добробити инклузивног и приступачног друштва), те промовише подизање свести о проблемима са којима се свакодневно суочавају особе са посебним потребама.

Генералне скупштине УН је у децембру 2006. године усвојила Конвенцију о правима особа с инвалидитетом. Република Србија је 2009. године ратификовала Конвенцију о правима особа с инвалидитетом с пратећим Опционим протоколом уз конвенцију. Овим документом потврђена је универзалност и недељивост свих људских права и основних слобода, као и потреба да се особама са инвалидитетом гарантује пуно уживање свих права и слобода, без дискриминације. Наша држава је, у складу са преузетим обавезама, доставила Комитету УН за права особа са инвалидитетом Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

Лајтмотив овогодишњег Међународног дана особа са посебним потребама био је „Спорт за све, за мир и развој“, са идејом водиљом о могућности утицаја спорта, као снажног подстицаја мира и одрживог развоја, а кроз оснаживање особа са посебним потребама.

Текст на основу извора уредила др Јелена Милетић, ОБ Панчево

Извори:

https://en.unesco.org/commemorations/personswithdisabilitiesday

https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/news/idpd2019.html

https://ljudskaprava.gov.rs/sr/press/vesti/medjunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom