1 2 3 4 5

ВестиПородица

Реч породица се одоси на различите појмове.

У најширем смислу то је ,,нераздвојна целина особа повезаних браком или усвајањем“ или ,,рађање појединца који наслеђују један другог“.

У ужем смислу породица значи: ,,родбинско повезане особе које живе под истим кровом“ .

Често се сусрећемо са термином ,,здрава породица“ , то би требало да буде окружење у коме увек постоји љубав, разумевање, привлачност...Заправо требали бисмо сви да тежимо да изградимо такву породицу, како би наша деца израсла у стабилне и успешне људе.

Породица је универзална људска заједница коју чине одрасли репродуктивно способни партнери и њихово потомство, али и даљи сродници који живе са њима.

Породица, поред репродиктивне, привредне, социјалне има и значајну психолошку, васпитну и социјализацијску улогу.

За модерну породицу каректеристично је издвајање брачног пара из ширег сродничког склопа породица и њихова аутономија, окренутост супружника ка потребама своје деце и изградња породичне интиме тј. осећајног заједништва међу члановима.

Породица почива на релативно трајнијој моногамној вези и односу припадника два супротна пола који стварају заједницу ради рађања и потомства. Брак је веома стара универзална друштвена институција, друштвено призната, којом се нормирају сексуални односи припадника два супротна пола са циљем рађања потомства.

Породица је средиште око кога се уобличава низ сродничких веза и односа.Најважнији облик сродства:

-Крвно сродство или природно сродство које се заснива рађањем

-Тазбинско сродство које се ствара женидбом или удајом

-Адаптивно сродство које се ствара усвајањем

-Духовно сродство ( кумство или побратимство)

Вредност породице је у њеним незаменљивим и једиственим релацијама. Не постоје две исте породице свака за себе је специфична и непоновљива.

Породични проблем никад није у једном члану, већ у породичном контексту.Породични терапеут пружа могућност побољшања односа, пружа помоћ и подршку за бољи и квалитетнији живот породице.

Уколико у породици постоје дуготрајни нерешени конфликти између супружника најчешће се решавају разводом брака.

Савремена породица све чешће доводи у питање класичне дефиниције породице због растућег броја алтернативних заједница које функционишу као породица.Пораст броја ванбрачних веза, развода, што доводи до формирања једнородитељскх породица, повећања броја ,,других породица“ у којима партнери подижу своју и заједничку децу па све до могућности стварања хомосексуалних брачних веза.

Текст уредила: Ивана Стојменовић, медицинска сестра

Извори:

http://eduklik.rs/tekstovi-2/porodica/https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B

http://eduklik.rs/tekstovi-2/porodica/

http://psihoterapijsketeme.rs/2011/sistemska-porodicna-psihoterapija-3/

http://www.mojpedijatar.co.rs/sta-je-normalna-porodica/