1 2 3 4 5

ВестиПорођај код превремених прснућа плодових овојака

Превремено прснуће плодових овојака (Premature rupture of the membranes) дефинише се као руптура хориоамнионских мембрана, пре почетка порођаја.

Прснуће плодових овојака настало после 37. недеље дефинише се као терминиски ПРОМ. Руптура плодових овојака пре овог периода трудноће означава се као ППРОМ. Период од прснућа плодових овојака, до почетка развијања регуларних утерусних контракција назива се латентни период, а уколико тај период траје дуже од 24 сата, ради се тада о прлонгираном ПРОМ-у.

Превремено прснуће плодових овојака јавља се у око 10% случајева терминских трудноћа, док се претерминиски ПРОМ виђа у око 2-4% случајева и тада је врло често удружен са превременим порођајем. Предиспонирајући фактори су крварења у трудноћи, цервиковагиналне и уринарне инфекције, повећана количина плодове воде, вишеплодне трудноће, пушење итд...

Клиничка слика се огледа у томе да је евиднетно отицање плодове воде. УЗ прегледом се дијагностикује смањена количина плодове воде или олигоамнион.Особина плодове воде, која може бити бистра, млечна и зелена је јасни показатељ о зрелости и стању плода.

Овакве пацијенткиње се обавезно хоспитализују.Узима се иницијално крвна слика, са освртом на број Ле и вредност ЦРП-а. Најчешће могуће компликације су инфекција фетуса, неонатална сепса, преверемни порођај.

Одмах по пријему уводи се антибиотска профилакса, антибиотици широког спектра. Вагинални порођај је пут избора.Код предњачеће главице се очекује добар исход.Укључују се и кортикостероиди ради матурације плућа плода, када се очекује превремени порођај.

Порођај код прснућа плодових овојака у термиснкој трудноћи, је ништа више компликован од других, изузетно ретко, веома мали проценат праћен је компликацијама.

Др Емир Шефити, ГАО ОБ Панчево

Извори: Практикум породиљства,група аутора