1 2 3 4 5

ВестиПИРОМАНИЈА

Узрок настанка
Може бити различитог порекла. Један део пиромана је из групе ментално заосталих особа или старијих лица са развијеним процесима деменције. Други део припада психопатологији. У свим случајевима постоји ослабљена контрола импулса који често имају карактер освете, а понекад пироманија произилази и из сексуалне фрустрације.
Највећи број случајева везан је уз алкохолизам, тј. акутно опита стања и антисоцијални поремећај личности, а повремено али значајно мање уз подметање пожара вежу се и болесници у акутној фази маније, психотичних поремећаја и хиперкинетичких поремећаја код деце.

Клиничка слика
Поремећаји контроле импулса представљају групу поремећаја за које је битно недостатак контроле над импулсима који особу подстичу на неку за њу штетну активност.
Извођење таквих радњи изазива задовољство, при чему се најчешће не јавља осећај кривице. Може се јавити код деце и адолесцената, али и у старијем узрасту.
Чешће се јавља код мушкараца, скитница, деликвената, блаже ментално ретардираних, код особа склоних злоупотреби алкохола, а код жена су у комбинацији са пироманијом чести промискуитет и клептоманија. Особе које пате од споменутог поремећаја често су опседнуте ватром, ватрогасцима и таквом врстом деструкције од ране младости, они у ватри и изазивању пожара уживају.
Успешним изазивањем пожара ослобађају се снажне унутрашње тензије која се у њима накупља пре самог чина, те на тај начин постижу задовољство гледањем или учествовањем у пожару.

Дијагноза
Дијагностички критеријуми за пироманију су:
- Намерно и смишљено подметање пожара више од једног пута
- Напетост или емотивно узбуђење пре чина.
- Опчињеност, занимање, знатижеља или осећај привлачности према пожару и с њим повезаним околностима
- Ужитак, задовољство или попуштање напетости приликом подметања пожара, посматрања или учествовања у гашењу.
- Пожар се не поставља због новчане користи, као израз друштвено-политичке идеологије, ради прикривања кривичне активности, као израз беса или освете, ради побољшања животних услова, као одговор на суманутост или халуцинацију или као резултат оштећене способности за просуђивање

Лечење
Препоручује се психофармакотерапија, учење социјалних вештина, бихевиорална терапија, креативна терапија, терапија са циљем препознавања и овладавања својим осећањима, психодинамска психотерапија.

Извор:

https://www.stetoskop.info/dusevne-bolesti-i-stanja-bolesti-zavisnosti-psihij/piromanija