1 2 3 4 5

ВестиНОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ПАНЧЕВО

Општа болница Панчево наставља са континуираним занављањем медицинске опреме.

Након спроведеног Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2020. години, Покрајински секретаријат за здравство доделио је Општој болници Панчево средства за набавку нове медицинске опреме у укупном износу од 15.876,743,44 динара и то за набавку:

- уређаја за оптичку кохерентну томографију ОЦТ,
- колоноскопа са пумпом за испирање,
- два дефибрилатора и
- електичног моторног система за ортопедску операциону салу са додацима за артропластику и трауму малих и великих костију.

Напред наведена опрема, која ће у Општу болницу Панчево стићи након спроведених поступака јавних набавки, значајно ће допринети још већем подизању нивоа квалитета нашег рада, као и степена задовољства запослених и корисника наших услуга.

Општа болница Панчево
23.06.2020. године