1 2 3 4 5

Вести10. ОКТОБАР – СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ШТА ЈЕ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ?

Светска здравствена организација дефинише ментално здравље као стање социјалног и емотивног благостања у коме особа остварује све своје способности, може да поднесе све животне стресове, продуктивно и плодно ради и доприноси својој заједници.

Ментално здравље подразумева способност успостављања хармоничних односа са другим људима и способност реализације сопствених интелектуалних и емоционалних потенцијала у конструктивном мењању социјалне и физичке средине, субјективни осећај благостања, самоефикасности, независности и компетенције.

Ментално здравље представља нераздвојни део општег здравља и одражава равнотежу између појединца и околине. Оно је оквир за добробит и функционисање појединца, доприноси функционисању друштва и утиче на укупну продуктивност.

КО ЈЕ МЕНТАЛНО ЗДРАВА ОСОБА?

У литератури се најчешће помињу три концепта менталног здравља: клиничко-прагматичан, ментално здравље из перспективе позитивне психологије и хуманистичко-филозофски концепт.

Према првом приступу тј. концепту, ментално (психички) здраве особе су оне које не траже психолошко-психијатријску помоћ а ментално здравље се дефинише као одсуство менталног поремећаја.

Са aспекта позитивне психологије, ментално здраву особу карактерише:

прихватање самог себе (позитиван став премa себи, препознавање и прихватање добрих и лоших аспеката себе...)

однос према другим људима (срдачни односи са другим људима, развијање односа пуног љубави и емпатије, разумевање за људски однос који подразумева давање и узимање…)

аутономија (независност и способност одупирања различитим притисцима, самопроцена коришћења сопствених стандарда…)

излажење на крај са околином (осећај компетентности у излажењу на крај са околином, контролу над спољашним активностима…)

циљ у животу (осећање усмерености ка циљу у животу)

лични раст (осећај реализовања сопствених потенцијала, отвореност ка достизању нових искустава).

У средишту пажње хуманистичко-филозофског приструпа менталном здрављу налазе се људска природа и људске потребе. Ментално здравље представља идеал, што би значило да не постоји човек који је потпуно ментално здрав. Према ставовима неких истраживaча, ментално здрава особа:

прихвата своје добре и лоше особине;

● заинтересована је за друге људе, односно околину;

● има животни циљ коме стреми;

● њени унутрашњи конфликти или манипулације, од стране оних који имају моћ, не мењају њену перцепцију стварности;

● у настојању да реализује властите потенцијале, уочава оне, који могу да нанесу штету другим људима и настоји да такве властите потенцијале држи под контролом и

● спознаје и критикује актуелна социо-економска и политичка збивања, која ометају реализацију њених развојних потенцијала, а не ометају реализацију оних потенцијала, који могу да нашкоде или њој самој или другим људима

„Психички здрава особа је особа способна да ради и да воли“

Сигмунд Фројд

КАКО УНАПРЕДИТИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ?

1. УПОЗНАЈТЕ СЕБЕ

● Преиспитајте властите ставове и навике,

● потрудите се да спознате Вашу емоционалну снагу, психичке способности, жеље, склоности...

2. ИЗГРАДИТЕ САМОПОУЗДАЊЕ

● Препознајте и прихватите своје врлине и слабости, научите да управљате њима,

● научите нова знања, вештине...

3. ПРОНАЂИТЕ ВРЕМЕНА ЗА СЕБЕ

● Опуштање уз музику, читање, шетњу...

● имајте свој хоби и интересовања.

4. СТВАРАЈТЕ И НЕГИЈТЕ БЛИСКЕ ОДНОСЕ СА ДРУГИМ ЉУДИМА

● Дружите се са људима,

● прихватите их са поверењем,

● будите толерантни,

● такмичите се али будите спремни да прихватите пораз.

5. БУДИТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ

6. ПРАВИЛНО СЕ ХРАНИТЕ

7. ПРИХВАТИТЕ СТРЕС КАО НОРМАЛАН ДЕО САВРЕМЕНОГ, СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА

8. НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ ЛЕКОВЕ , АЛКОХОЛ И ЦИГАРЕТЕ ДА БИСТЕ УМАЊИЛИ ПРОБЛЕМ

9. НАУЧИТЕ ДА ИЗВОРЕ ЗАДОВОЉСТВА НАЛАЗИТЕ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ

10. БУДИТЕ ОПТИМИСТА

11. БУДИТЕ НЕЗАВИСНИ У СВОЈИМ ОДЛУКАМА И ПОСТУПЦИМА

12. ИСПОЉАВАЈТЕ ЕМОЦИЈЕ АЛИ КОНТРОЛИШИТЕ ПОНАШАЊЕ

13. БУДИТЕ ОРГАНИЗОВАНИ И СИСТЕМАТИЧНИ

14. ПОШТУЈТЕ ЕТИЧКЕ ПРИНЦИПЕ И НОРМЕ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ЖИВИТЕ

15. БУДИТЕ ПОСТОЈАНИ И ИСТРАЈНИ У РАДУ, УЛОЖИТЕ МАКСИМУМ СВОЈИХ СПОСОБНОСТИ У ПОСАО КОЈИ ОБАВЉАТЕ АЛИ НЕ ЗАБОРАВИТЕ НА ОДМОР

16. ПРИХВАТИТЕ И ПОШТУЈТЕ АУТОРИТЕТ, КАКО ЛИЧНОСТ ТАКО И ИНСТИТУЦИЈУ. ПОШТУЈТЕ ЗАКОНЕ

17. БУДИТЕ КРИТИЧНИ И САМОКРИТИЧНИ, ПОШТУЈТЕ ПРАВА И МИШЉЕЊА ДРУГИХ

Текст припремила Марија Турењанин

Извори:

Симић-Вукомановић, И. (2015). ПРОЦЕНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА СТУДЕНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ. Докторска дисертација. Крагујевац. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

www.lazalazarevic.rs

www.pricajmootome.rs

www.mentalnozdravlje.ba