1 2 3 4 5

ВестиМУЦАЊЕ

Муцање је један од највећих проблема у фонијатријској рехабилитацији. Обично настаје после 3. године, при поласку у школу или ређе у пубертету. Много се чешће јавља у мушке деце.

Узрок настанка
Етиологија је непозната. Постоји скоро стотину разних теорија о постанку муцања. Највероватниј узроци су наследна диспозиција, рано оштећење мозга, посебни психолошки услови у току развоја говора и утицај средине у којој дете расте.

Клиничка слика
Муцање представља поремећај нормалног тока говора. При фонацији се јављају клонични, ређе тонични грчеви говорне нус - покрет - мускулатуре. Понекада постоје и тзв. нуспокрети ( гримасе на лицу, покрети ногу и руку и сл). Код особа које муцају увек постоји страх од говора (логофобија). За време певања се муцање не јавља.

Лечење
Лечење се састоји у фонијатријској рехабилитацији, психотерапији и медикаментној терапији (седативи, транквилизанти и др). Сарадња родитеља, а понекад и околине детета је од непроцењиве помоћи у рехабилитацији поремећаја говора. Само помоћу комплексног лечења може се очекивати добар резултат и правовремена социјална адаптација особа са поремећајем говора.

Извор: стетоскоп.инфо
датум: 16.11.2022.