1 2 3 4 5

ВестиПовреде мозга

Разликујемо три врсте затворених повреда мозга: commotio (потрес), compressio (притисак) и contusio (нагњечење).

Commotio

Ово је најлакша повреда код које не долази до анатомског оштећења, већ само до функционалног поремећаја.

Клиничка слика-губитак свести до 30 минута, мучнина, повраћање, вртоглавица, главобоља. Могућа је и амнезија, али је она пролазног карактера. Комоција не оставља последице. Потребно је посматрање повређеног и његово стање свести.

Compressio

Повреда која настаје услед притиска на мождао ткиво. Притисак је изазван отоком мозга или накупљањем крви у лобањи. Тежина повреде зависи од јачине притиска и дужине његовог дејства. Повећани притисак у лобањи смањује покретљивост мозга и доводи до мождане исхемије. У клиничкој слици доминирају знаци повећаног интракранијалнг притиска. Важно је смањити интракранијални притисак и омогућити нормалан проток кроз мождано ткиво што се постиже елевацијом главе, давањем кисеоника, манитола, диуретика, антиколвузивних лекова. Оперативно лечење се спроводи уколико конзервативно не даје резултате.

Contusio

Најтежа повреда код које долази до разарања можданог ткива. Настаје услед кретања мозга у лобањи дејством јаких сила убрзања (падови са висине, саобраћајни удеси). Пошто мождано ткиво не може да се регенерише, на месту оштећења се формира неспецифично ожиљно ткиво које је склоно генерисању ненормалних електричних имплуса што доводи до настанка епилептичних напада. Услед наглог покрета главе долази до покрета мозга и до ударца мозга у унутрашњост лобање у правцу кретања. Уколико глава настави кретање у супротном правцу настаје повреда на супротном крају мозга,тзв contre coup.

Клиничка слика: губитак свести дуже од 30 мин, амнезија некада трајног карактера, знаци повећаног интракранијалног притиска.

Дијагноза: ЦТ,НМР, битно је искључити интракранијално крварење, и повећање интракранијалног притиска.

Лечење: некомпликована контузија лечи се конзервативно, користе се антиколвунзиви ради спречавања епилептичних напда, некада доживотно.

Отворене повреде мозга

Најчешће су нанешене пројектилима ватреног оружија или тупим предметима великих маса и убрзања. Готово увек се ради о тешким повредама са разарањем можданог ткива.

Клиничка слика зависи од тежине и места повреде као и од евентуалних компликација (инфекција, крварење).

У лечењу је битно спречити интракранијално крварење, повећање ИКП услед отока мозга и инфекцију, што се постиже оперативним збрињавањем повреде. Код свих повреда мозга важно је праћење стања свести. Стадијуми поремећаја свести су:

-сомноленција

-сопор

-кома

Текст уредила ВМС Јелена Гуцијан

Извор: Хирургија са ортопедијом, Проф. др. Милош Војиновић, 2014 год, Београд