1 2 3 4 5

Вести12. август – Међународни дан младих

Међународи дан младих се одржава сваке године 12.августа, почевши од 2000.године. Овогодишња тема је „Укључивање младих у глобалне акције“. Неопходно је омогућити младима да учествују у активностима од значаја на локалном, националном и глобалном нивоу, што би обогатило процесе и институције.

На међународном нивоу, због све веће поларизованости света, долази до ерозије значаја глобалних институција и до њихове делегитимизације. Неопходно је ојачати капацитете интернационалних система да делају, поготово у данањшњим кризама (нпр. ситуације у Сирији и Мијанмару , као и пандемија КОВИД 19 вируса, климатске промене, итд.).

Укључивање младих у формалне политичке механизме доношења одлука смањује демократски дефицит, доводи до бољих и стабилнијих политичких одлука, и има симболички значај међу младом популацијом, што ће довести до већег поверења у те институције.

КОВИД 19 утиче на све слојеве популације, а млади људи имају кључну улогу у регулацији епидемије и опоравку након пандемије. Неопходно је омогућити да се чује и глас младих у заједници. Давање већих могућности младима доносе сопствене одлуке везане за здравље је кључно. Млади иноватори већ утичу на епидемију кроз иновације на пољу друштвених мрежа. Широм света постоје ноге иницијативе младих да помогну слојевима становништва које је погођено пандемијом. Већина ових иницијатива је потпуно волонтерско.

Према проценама Уједињених нација, половина светске популације је млађа од 25 година. Она се суочава са многим неједнакостима и неправдама. Мада принципијелно гововрећи дефиниција омладине варира у односу на контекст у којем се реч налази, за Међународни дан младих узима се универзална дефиниција Организације уједињених нација која за омладинце сматра особе старости од 15 до 24 године. Ипак, она није обавезујућа када је учешће у програмима у оквиру овог празника и служи само у статистичке сврхе.

Текст на основу извора уредиo др Милан Врбљанац

Литература:

1.https://www.un.org/en/observances/youth-day

2.https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85