1 2 3 4 5

ВестиДр Миња Стојановић постао и специјалиста дигестивне хирургије

Начелник хирургије Опште болнице Панчево доктор Миња Стојановић недавно је одбранио субспецијалистички рад под називом „Утицај лимфонодалног статуса на преживљавање код оперисаних од карцинома желуца у Општој болници Панчево од 2005. до 2015. године” чиме је званично постао специјалиста хирургије дигестивног тракта.

Вишегодишње истраживање пратио је његов ментор проф. др Славко Матић, а у комисији за одбрану били су врхунски стручњаци у области хирургије једњака и желуца доцент Дејан Стојаков и проф. др Милош Бјеловић.

Др Миња Стојановић годинама ради као специјалиста опште хирургије и магистар је медицинских наука.

„Радим као субспецијалиста дуго, али је за диплому потребно одбранити и рад. У Панчеву је јако тешко скупити сопствену серију резултата и приказати нешто на својим операцијама. Управо је то вредност мог рада, што су то резултати из наше болнице, претежно са мојих операција“, рекао је др Стојановић.

Овим радом обухваћено је сто двадесет тоталних гастроектомија желуца и тридесет пет субтоталних. Како др Стојановић наводи ова тема је изузетно битна јер лимфонодални, жлездани статус ткива (да ли има метастаза на лимфиним чворовима или не) утиче у великој мери на преживљавање пацијената. Као референца узима се периоде од једне, две или пет година.

„Доста је тешко испратити све пацијенте током година, велики рад је био пронаћи све њих, затим анализирати све хистопаталошке налазе на патологији. Зато је за све то било потребно доста времена, како би се обухватило више пацијенета којима су интервенције рађене управо у Општој болници Панчево“, рекао је др Стојановић и додао:

На самој одбрани рада је речено да први пут неко из општих болница у Србији урадио такав рад, који је сложену болест и сложене операције презентовао на такав начин.

Према резултатима овог рада од 2004. године, од када се операције тумора желуца у панчевачкој болници раде овај начин, где се посебна пажња поклања уклањању група лимфних жлезда захваћених тумором, утврђено је да је преживљавање повећано и животни век пацијената продужен.

Како др Стојановић истиче тумор желуца није толико чест као тумор дебелог црева, али је доста прогресиван и решавању овог проблема са приступа врло брзо. Пацијенти који имају тумор на желуцу се оперишу у року од недељу дана. Успешност зависи од тога да ли су тумори локални или инвазивни. Уколико су се расули по великој површини, ту често нема позитивних изгледа. Сваки корак који направи хуруг на крају оцењује патолог.

У последњих пар година се генерално појављује мањи број пацијената са карциномима, али др Стојановић сматра да та бројка не указује на смањење већ одлив пацијената у неке друге установе. Он тврди да је ово непотребно јер панчевачка болница у свему прати светске трендове и да се све више иновативних захвата ради и у нашем граду. Овде је посебно истакао др Јанића који је такође специјалиста дигестивне хируругије и који се у последње време доста усавршио у лапараскопским захватима.

Извор: 013 инфо, 31.12.2017.