1 2 3 4 5

ВестиНОВИ МИКРОСКОП НА ОДЕЉЕЊУ ПАТОЛОГИЈЕ ПАНЧЕВАЧКЕ БОЛНИЦЕ

На Одељење патологије панчевачке болнице стигао је нови микроскоп. Тринокуларни микроскоп са камером, немачке марке Керн, купљен је захваљујући менаџменту Опште болнице Панчево.

Патологија је наука која се бави постављањем дијагнозе болести на основу микроскопске анализе узорка добијеног различитим инвазивним методама (ендоскопске и хируршке биопсије и операције свих органа). Након посебних метода обраде ткива, патолог посматра добијени узорак под микроскопом. Патологија има значајно место у клиничком раду и њена основна улога је дијагностиковање болести, туморских и других процеса, присутних у различитим органима човека. Патолог је лекар који је укључен у процес доношења дијагнозе болести, али је његова улога пацијентима најчешће непозната. Добијени микроскоп ће свакако допринети раду патолога. Обзиром на велики обим посла и број обрађених пацијената у панчевачкој болници, патохистолошкој лабораторији је потребна савременија апаратура, која је последњи пут занављана пре двадесетак година. На Одељењу патологије раде четири патолога, који су до сада имали на располагању само два микроскопа. Ово је први пут након дужег временског периода да менаџмент панчевачке болнице излази у сусрет потребама Службе патохистолошке лабораторије.

Општа болница Панчево