1 2 3 4 5

ВестиКоји фактори утичу на наше ментално здравље?

Здравље представља комплетно физичко, ментално и социјанло благостање, а не само одсуство менталне болести.

Ментално здравље се изједначава са стањем психолошког благостања у којем је особа у стању да остварује своје циљеве у складу са расположивим ресурсима. Такође, представља здраве емоционалне односе са другим особама, а ментално здрав појединац је радно ефикасан и продуктиван заједници. Аномалије менталног здравља могу водити у најразличитије видове проблема са бројним манифестацијама. Сваки тип има своје симптоме и начине испољавања, а сама дијагноза и лечење зависе од природе проблема менталног здравља.

Бројни фактори утичу на ментално здравље, и могу се грубо поделити на:

Спољашње: окружење, услови живота, трауме као што су губитак и злостављање, злоупотреба супстанци.

Унутрашњи: биолошке и гентетске предиспозиције.

Све факторе није могуће поменути зато што сваки појединац представља свет за себе.

Важно је имати свест о томе да свет у коме живимо обилује тешкоћама и изазовима који су стални извор стреса и нарушавају ментално здравље, а да заштита представља мали додатни напор у виду одвајања времена за бављење собом. Што подразумева физичка активност, читање, куповина, дружење, путовања...ово јесу активности којима се стрес може умањити, али постоји још једна активност мање популарна која захтева мање времена и новца а то је размишљање.

Зато размислимо о следећим стварима!

-Да бисмо били ментално здрави и срећни потребно нам је да волимо себе и да то поделимо са другима.

-Љубав према себи представља темељ менталног здравља и среће у животу.

-Супротност менталног здравља је депресија која није ништа друго него мањак или недостатак љубави према себи.

-Да бисмо одржали ментално здравље потребно је усвојите одређени стил живота који подразумева изградњу и упражњавање позитивних навика.

-Пронађите смисао у живљењу, радости, унутрашњем миру и љубљви према другима.

Снежана Бузејка, медицинска сестра

ИЗВОРИ:

-http://www.lovesensa.rs/clanci/psihologija/sta-je-mentalno-zdravlje-i-sta-nam-je-potrebno-da-bismo-ga-negovali

-http://pricajmootome.rs/test/index.php/83-naslovna/84-o-mentalnom-zdravlju

-http://www.vaspsiholog.com/tag/mentalno-zdravlje/