1 2 3 4 5

ВестиВештачка (механичка) вентилација болесника

Болесници са акутном респираторном инсуфицијенцијом збрињавају се у посебном одељењу интензивне неге који се зове респираторни центар. Респираторни центар је опремљен савременим апаратима за вештачку вентилацију и другом опремом за лечење,надзор и реанимацију најтежих акутних стања.
Изузетно је важна улога медицинске сестре у праћењу,надзору и нези болесника који се лече у респираторном центру.

Медицинска сестра-техничар мора да:
-познаје и рукује електронским апаратима у центру;
-препозна и прати ниво седације и аналгезије болесника;
-прати виталне функције болесника;
-зна да препозна промене рада срца и дисања;
-сваку уочену промену на време пријави надлежном лекару.

Радом на овим пословима медицинска сестра – техничар је како физички, тако и ментално потпуно ангажована и посвећена болеснику. То изискује много знања, концентрације вештине стечене током школовања, али и рада на тим пословима.
Код болесника који је респираторно угрожен примењује се вештачка вентилација, тј. прикључује се на респиратор. Респиратор је апарат који „дише“ за пацијента. Савремени респиратори, апарати за дуготрајну вештачку вентилацију, имају могућност да прате више важних параметара на основу којих се прилагођава рад респиратора са циљем одржавања одговарајуће вентилације. Апарат региструје промену алвеоларне вентилације и оксигенације, као и размену гасова. Болесник који је на респиратору мора да буде интубиран или трахеотомисан и релаксиране мускулатуре.

Медицинска сестра-техничар код вештачки вентилираних болесника мора да:
-контролише проходност дисајних путева;
-аспирира садржај ваздушних путева;
-прати артеријски притисак и пулс;
-прати кривуље телесне температуре;
-прати сатну и дневну диурезу;
-прати перисталтику црева;
-прати тургор(влажност и еластичност) и боју коже;
-храни болесника преко назогастричне сонде.

Текст на основу извора уредила медицинска сестра Гордана Костић, Општа болница Панчево.

Извор:
Сестринске процедуре ДАТА СТАТУС