1 2 3 4 5

ВестиКРВНЕ ГРУПЕ И Rh СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА

Мембрана еритроцита поседује извесне специфичне особине, које су неопходне за обављање основне функције ове врсте ћелија. Еритроцитна мембрана има посебан значај у клиничкој пракси, јер су на њој смештени антигени крвних група битни за имунохематологију и трансфузију крви. Двоструки липидни слој (60% укупне дебљине мембране) састоји се највише из молекула фосфолипида, холeстерола и најмање гликолипида.
Људска крв подељена је у крвне групе на основу присутности или одсутности одређених антигена на површини црвених крвних зрнаца.

КАДА СЕ РАДИ ОДРЕЂИВАЊЕ КРВНЕ ГРУПЕ ЧОВЕКА?
-пре оперативних захвата
-пре давања трансфузије крви
-пре него што особа донира крв
-пре него што особа донира орган за трансплантацију
-приликом првог прегледа труднице или пре зачећа
-у случају утврђивања очинства (само се искључује могући отац)

Најважнији антигени у крви човека су антигени крвних група (АБ0) и Rh антиген (Rh фактор). У Rh крвно-групном систему, постоје 2 крвне групе - Rh+ (позитивна) и Rh-(негативна). Осим првооткривеног АБО система крвних група , па све до данас откривено је још доста антигена, те данас постоји више система крвних група (MNS, P, Kell, Duffy, Kidd,Lutheran...). Најчешће се раде тестови везани за крвне групе А, Б, 0, те Rh тестови. Тестирање се ради из узорка венске крви.

ОДРЕЂИВАЊЕ КРВНИХ ГРУПА (АБ0 систем)
Pади се помоћу иреверзибилне и специфичне реакције између солубилног антитела и несолубилног антигена, при чему се стварају агрегати (аглутинати), који су видљиви голим оком или помоћу микроскопа.
1. МЕТОД НА ПЛОЧИЦИ
- утврђивање присуства непознатих антигена на еритроцитима испитаника тестирањем са познатим антителима
2. МЕТОД У ЕПРУВЕТИ
- испитује се присуство антигена на еритроцитима и антитела у плазми

КРВНА ГРУПА А
- на површини еритроцита се налази антиген А, у плазми се налазе антитела против антигена Б
КРВНА ГРУПА Б
- на површини еритроцита налази се антиген Б, а плазма садржи антитела против антигена А
КРВНА ГРУПА 0
- на површини еритроцита нема нити антигена А, нити антигена Б, у плазми се налазе антитела и против антигена А и Б
КРВНА ГРУПА АБ
- на површини еритроцита се налазе и антиген А и антиген Б, а у плазми нема антитела

ОДРЕЂИВАЊЕ Rh ФАКТОРА
Тестирање на Rh фактор омогућава утврђивање присуства односно одсуства Rh антигена у крви. На основу резултата тестирања, крв може бити Rh позитивна или Rh негативна.

Значај Rh фактора код трудница
Одређивање Rh фактора посебан значај има код трудница. Проблем може настати уколико је трудница Rh негативне крвне групе, а дете које носи Rh позитивне крвне групе и тај случај се назива - Rh инкопатибилност. У току трудноће или порођаја Rh позитивна крв детета може се помешати са Rh негативном крви мајке. Тада имунолошки систем мајке почиње да производи антитела и долази до Rh сензибилизације, због чега, у зависности када је то наступило, може да доведе до уништавања црвених крвних зрнаца детета. Rh-сензибилизација уобичајено не утиче на здравље детета, које мајка носи, када дође до сензибилизације. Међутим, уколико у наредној трудноћи жена опет носи дете које има Rh позитивну крвну групу, велика је вероватноћа да ће доћи до појаве проблема, који могу бити од благих до врло озбиљних.
Такво стање се назива ХЕМОЛИТИЧКА БОЛЕСТ НОВОРОЂЕНЧЕТА- Erythroblastosis fetalis. Тада је потребно предузети мере превенције, да не би дошло до смрти детета. Некадашња терапија је била екссангвино трансфузија (замена крви новорођенчета Rh негативном крвљу тј. одстрањивање Rh++ крви). Данас се предузимају мере превенције, уколико је мајка Rh негативне крвне групе, прима инјекцију Rhogам (анти Д aнтитела), у случају намерног прекида трудноће, приликом извођења инвазивних процедура (амниоцентеза), у току порођаја или 72 сата након порођаја, и тиме се спречава сензибилизација мајке.

Прва примена анти Д имуноглобулина била је 1968. године и примењује се и данас, те су проблеми који настају Rh сензибилизацијом данас врло ретки. Уколико није сигурно да ли је дошло до сензибилизације мајке ради се такозвани Coombsov тест. Уколико је резултат овог теста негативан, значи да у крви труднице нема антитела, тј. нема опасности за дете.

Мајка
Отац
Дете
Резултат
-
-
-
Нема опасности за дете
+
+
+
Нема опасности за дете
+
+
-
Нема опасности за дете
+
-
-
Нема опасности за дете
+
-
+
Нема опасности за дете
- (Мајка није сензибилисана
+
+
Нема ризика али након порођаја потребно је мајци дати анти Д имуноглобулин
- (Мајка је сензибилисана)
+
+
Током трудноће треба додатно пратити стање мајке и детета
-
+
-
Нема опасности за дете

Текст на основу извора уредила др Гордана Ивковић, клинички лекар Службе за издавање крвних продуката Болничке банке крви, Општа болница Панчево.

Извор:
www.plivazdravlje.org
www.mfub.bg.ac.rs
„Клиничка трансфузиологија“- аутори: В. Глигоровић и Б. Балинт