1 2 3 4 5

ВестиМСКТ грудног коша пацијентима са КОВИД 19 инфекцијом

Високо-резолутивна компјутеризована томографија (МСКТ) грудног коша је дијагностичка радиолошка метода која има јако високу сензитивност (око 94%) и омогућава рано откривање промена на плућима.

Стога је ова радиолошка метода, метода избора у детекцији плућних манифестација КОВИД 19 инфекције. МСКТ подразумева коришћење танких слојева КТ слика (0,625 do 2 мм танких слојева) са високофреквентним просторним реконструкционим алгоритмом који детектује и карактерише плућни интерстицијум и болест ваздушних путева. Пацијенти који имају јасне клиничке симптоме респираторне инфекције или погоршање клиничког стања, обавезно се упућују на МСКТ.

Такође, МСКТ треба урадити:

-пацијентима који уз блаже клиничке симптоме, имају придружене болести које повећавају ризик за развој тешког облика КОВИД 19.

-пацијентима који имају позитивну епидемиолошку анамнезу а негативан лабораторијски тест на КОВИД 19 инфекцију.

Поступак:

Оптимално МСКТ снимање захтева познавање анатомије и патофизиологије, као и познавање основа физике и технике компјутеризоване томографије. И поред тога што су многе од операција на МСКТ-у аутоматизоване, број техничких параметра зависи од одлуке струковног медицинског радиолога –оператера. Оптималан МСКТ преглед, захтева супервизију лекара специјалисте радиологије, који ће да дефинише адекватан КТ протокол, заснован на пажљивом прегледу релевантне историје болести пацијента у овоме случају пацијента са потврђеном или непотврђеном ЦОВИД 19 инфекцијом. Протоколи треба да буду дефинисани на основу специфичних медицинских индикација. Техника прегледа треба да буде одабрана тако да се постигне одговарајући квалитет слике адекватан са дијагностичким потребама и ниском радијационом дозом за пацијента.

Протокол за пацијенте са ЦОВИД 19 инфекцијом мора да садржи најмање следеће:

Високофреквентни просторни реконструкциони алгоритам, као што је алгоритам кости.

-Дебљина преска (2 мм за неспирални КТ и 1,5 мм за спирални)

-Брзина стола волуметријски МСКТ.

-Време ротације: 1 секунда

-Селекција конфигурације детектора.

-Аксиални мод (инкрементал МСКТ) или спирални мод (волуметрик МСКТ)

-Поље снимања (ФОВ) за мале, средње и велике пацијенте.

-kVp и mA по слајсу ( 120 kVp и апроксимативно 240 mA).

-Одређивање горње и доње границе подручија које снимамо.

-Подешавање нивоа и прозора.

-Позиционирање пацијента (супинација и/или пронација).

-Фаза респирације (инспиријум и/или експиријум).

Службу радиолошке дијагностике треба користити разумно и уз примену строгих мера заштите од КОВИД 19 инфекције а што подразумева заштитне скафандере за особље, заштитну маску, гумене рукавице, заштита за очи, каљаче и капу. Обавезну дезинфекцију кабинета после снимања и евентуално прозрачивање просторије УВ-Ц лампом у трајању од један часа.

Текст уредио Драган Милунов, струковни медицински радиолог

СЛУЖБА РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ОБ ПАНЧЕВО