1 2 3 4 5

ВестиKOMA

Реч кома потиче од грчке речи „Κῶμα", што значи дубок сан. То је најтежи поремећај свести, стање слично спавању из кога се болесник не може пробудити. Клиничка дефиниција подразумева ГКС ≤ 8 који траје дуже од 6 сати.

Узроци коме су многоројни, али се укратко могу поделити на две групе. Болести мозга и системске болести.
Болести мозга су узрок коме у 25-30% случајева. Најзначајније су васкуларне болести, као што су мождани удар, интрацеребрална хеморагија, субарахноидална хеморагија итд. Након тога, значајни узроци су траума главе, инфективне болести, епилептични статус као и примарни и секундарни тумори мозга.
Системске болести су утрок коме у 70-75% случајева. Ту спадају метаболичке и ендокринолошке енцефалопатије (дисрегулација гликемије, кетоацидоза, поремећаји електролита, уремија...), затим хипоксичке енцефалопатије, тровања, витаминске дефицијенције (где доминирају дефицити витамина Б1 и Б12, али и других витамина), шок различитог порекла, хипер и хипотермија.
Кома као поремећај стања свести се испољава на више начина. Коматозни пацијенти су без свести, са присутним основним животним функцијама (дисање и рад срца), као и примарним рефлексима као што су рефлекс гутања, рефлекс кашља, корнеални рефлекс, рефлекс зенице на светлост итд. Неки од ових рефлекса могу бити и угашени, што је значајно за процену стања пацијента и локализацију оштећења. Пацијенти у коми такође нису у могућности да извршавају једноставне налоге.

Кома се може квалитативно и квантитативно поделити и проценити на више различитих начина. Најзначајније је кому квантификовати на основу Глазгов кома скале. На основу ње се процењује дубина коме, као и могућност каснијег праћења динамике стања свести. Процењује се најбољи моторни одговор, најбољи вербални одговор, као и отварање очију на налоге или грубе дражи. Збир појединачних параметара се креће од 3 – што би значило дубоку кому, до 15 – што би било једнако потпуно будном стању.

Стања која су слична коми и представљају диференцијално дијагностички изазов су „Locked in“ синдром, акинетски мутизам и вегетативно стање.
■ „Locked in“– Болесник је будан и очуване свести, плегија у свим мишићима главе и тела. Комуницира само трептањем и вертикалним померањем очију.
■ Акинетски мутизам – Болесник схвата шта се око његa догађа, али не коминуцура, нема спонтаних покрета.
■ Вегетативно стање – Одсуство когнитивних функција уз очуваност циклуса будност-спавање и вегетативних компоненти понашања – померање екстремитета и главе, жвакање, кашаљ...

Терапија коме је усмерена ка основном обољењу које је довело до поремећаја стања свести (етиолошка терапија). Неопходно је урадити неуролошки преглед, преглед на трауму, лабораторијске анализе, визуелизационе методе (Компјутеризована томографија, магнетна резонанца, транскранијални доплер и др.). Осим етиолошке терапије, потребна је и симптоматска терапија. То подразумева адекватну оксигенацију и вентилацију, ординирање 25г глукозе, 100мг тиамина, 0,4-1,2 мг налоксона уколико постоји и најмања сумња на интоксикацију опијатима.

Teкст на основу извора уредио др Никола Николић, Општа болнца Панчево, одељење Неурологије

Извор: Неурологија – Владимир Костић, Београд 2018