1 2 3 4 5

ВестиОбновљена опрема у читавом Хируршком блоку

Након двадесетак година обновљени су инструменти за операције у читавом Хируршком блоку. Захваљујући набавци нових, бољих и квалитетнијих инструмената, унапредиће се квалитет рада и омогућити већа безбедност пацијената током хируршких захвата.

Вредност ове набавке инструмената и хируршке опреме износи 5 485 521,60 дин са ПДВ-ом, а сама набавка обухвата најновије касете за паковање и стерилизацију инструмената у којима се обезбеђује лакша и ефикаснија стерилизација, а самим тим и чување истог, као и инструменте попут иглодржача, пинцета, маказа, као и различите куке разних величина.

Обновљен је и обогаћен садржај ортопедских, уролошких и хируршких гарнитура.
Обновљени су и инструменти у гарнитурама за царски рез, који ће омогућити већу сигурност у раду и тиме саму безбедност пацијенткиња.
Међу новим инструментима се налази и одређена количина финијих пеана, пинцета и иглодржача мањих димензија који се користе у пластичној хирургији.
Набавком нових инструмената омогућен је безбеднији и лакши рад како медицинског особља, тако и оператора. Ово је веома битна набавка која ће унапредити квалитет рада у читавом Хируршком блоку.

Општа болница Панчево
20. септембар 2019.