1 2 3 4 5

ВестиРазвој говора и језика код деце између друге и треће године

Развој говора и језика има свој очекивани ток. Да бисмо на време потражили стручну помоћ, као и да бисмо знали како спровести адекватан третман неопходно је да познајемо фазе развоја.

Шта дете разуме на овом узрасту?

Одговара на налоге који укључују делове тела ("Покажи ногу.")

Извршава два налога дата истовремено ("Узми лопту и донеси је.")

Прати и извршава налоге који се састоје од глагола и прилога или глагола и придева ("Ходај полако." "Дај ми црвену лопту.")

Разуме породичне односе (беба, деда,...)

Развој социјалних вештина комуникације на узрасту од 2. до 3. године?

Дете посматра другу децу и на кратко им се придружује у игри.

Тражи допуштење за одређене радње и предмете.

Користи говор да би испричало шалу, за задиркивање, за измишљање.

Може да се самостално коригује у говору, ако га саговорник није разумео.

Учествује у дужим дијалозима.

У игри претварања игра се свакодневних кућних активности.

Учествује у једноставним групним активностима.

Зна шта је његово и често одбија да то дели са другима.

"Води разговоре" са лутком.

Почиње да контролише своје понашање на вербални захтев, не само на физички (престаје са активношћу када му се каже да престане, није неопходно да га и физички зауставимо).

Показује прстима колико има година.

Тражи играчке које је изгубио.

Помаже да се расклоне ствари.

Укључује се у једноставне игре претварања.

Очекује се да дете на узрасту до 3 године зна да изговори све вокале А, Е, И, О,У, плозиве Б, П, Т, Д, К, Г, В, Ј, М, Н, Ф, Х, С, З, Ц.

Ако дете наведене гласове не почне спонтано да изговара правилно до 3. године, неопходно је започети логопедски третман и искориговати их.

Оно што карактерише дечји говор, а нестаје спонтано са сазревањем (и правилним говорним моделом) до 3. године јесте:

-губљење слогова (банана-нана)

-губљење последњег консонанта (пет-пе)

-додавање вокала на крају речи (мед-меде)

-замена задњег гласа предњим (кока-тота)

-замена гласа већ постојећим у речи (куца-кука)

-дуплирање фонема или слогова (Ђорђе-Додо)

-замена звучног гласа безвучним (зека-сека)

Када је потребно потражити савет/помоћ логопеда?

Ако дете на узрасту од 2,5 година не реагује на налоге, не спаја две речи у реченицу.

Ако дете на узрасту од 3 године околина не разуме дететов говор.

Увек је потребно потражити савет/помоћ логопеда, ако дете:

-има репетитивно понашање

-не показује интересовање за комуникацију

-балави

-избира у јелу (једе само одређену храну, спремљену на одређени начин, повраћа кад поједе одређене намирнице)

-муца

Извор:

-Дипл. логопед Смиља Вукотић

-http://www.stetoskop.info/razvoj-govora-kod-dece-izmedju-druge-i-trece-godine-Smilja-Vukotic-5500-c5-content.htm