1 2 3 4 5

ВестиХипертензија у трудноћи

Хипертензија се јавља у 5-10% трудноћа. Постоји четири типа хипертензије у трудноћи: претходна или хронична хипертензија, гестациона хипертензија, прееклампсија и еклампсија, претходна хипертензија која, се компликује еклампсијом.

Гестациона хипертензија (6% трудница) има инциденцију лако већу од хроничне хипертензије, а прееклампсија (3-14%) двоструко вецу инциденцу од гестационе. Претходна хипертензија настаје пре трудноће или до 20 недеље трудноће, а може да траје и до 12 недеља после пороћаја. Гестациона хипертензија настаје после 20 недеље трудноће код претходно нормотензивних жена. За разлику од прееклампсије/еклампсије, код ње се не јавља протеинурија.

Под хипертензијом у трудноћи сматрају се све вредности КП >140/90 мм Хг добијене у два мерења са најмање 6 часова разлике. Под тешком хипертензијом у трудноћи се сматрају све вредности КП > 160/110 мм Хг. Вредности КП > 150/100 мм Хг представља индикацију за хоспитализацију.

Мајка има највећи ризик од настанка можданог удара или срчане слабости. Са друге стране, хипертензија доводи до повећаног перинаталног морбидитета и морталитета, рестрикције раста и смањење тежине бебе на пороћају, прераног пороћаја, абрупције плаценте или чак перинаталне смрти.

Медикаментно лечење треба започети када су вредности КП > 140/90 мм Хг код трудница које имају симптоме или знаке оштећења виталних органа. Ако немају симптоме или знаке оштећења виталних органа, медикаментну терапију треба започети са вредностима КП>150/95 ммХг уз лечење контроле и примену нефармаколошких мера. Орални антихипертензивни лекови прве линије су метил-допа, лабеталол и нифедипин. Бета блокатори су лекови другог избора, осим атенолола који је показао да има тератогени ефекат. У случају хитних стања, као што је еклампсија, лекови избора су парентерални урапидил, натријум-нитропрусид или лабеталол. Од нефармаколошких мера, потребна је забрана пушења и уноса алкохола, кафе и чајева и шетња као физичка активност. Не треба смањивати унос соли. Код трудница са еклампсијом, потребно је обавити пороћај што пре, како би се уклонила плацента одговорна за настанак овог тешког стања.

Текст на основу извора уредила Др Дарина Азарија,клинички лекар Интерног одељења

Извори:Кардиологија за специјачизанте