1 2 3 4 5

ВестиЗлоупотреба и незаконита трговина дрогама

И док је канабис и даље најраспрострањенија дрога на свету, опиоиди су са здравственог становишта најштетнији. Наиме, од 585 хиљада смрти, они се сматрају одговорним за чак две трећине. Око половина смртних исхода повезаних са употребом дрога, последица су нелеченог хепатитиса Ц, које се евидентира као најчеше инфективно обољење интравенских корисника дрога.

2019. године, 271 милион људи старости између 15 и 64 године (што је око 5,5% светске популације ове животне доби), користило је неку психоактивну супстанцу. Водећи се идејом да је што ранија примарна превенција најчвршћи темељ у решавању проблема злоупотребе дрога и превенције болести зависности у најширем смислу, Институти за јавно здравље у Србији у циљу превенције злоупотреба дрога током читаве године спроводе многобројне здравствено- васпитне активности у виду јавних манифестација, предавања, трибина, радионица за децу и њихове родитеље, едукације едукатора, креира и дистрибуира едукативни материјал за становништво уз интензивну сарадњу са свим секторима друштва и средствима јавног информисања.

С тим у вези, кључне поруке у борби против злоупотребе и незаконите трговине дрогама су:

-Тржиште психоактивних супстанци више заступљено у градским подручјима, па се убрзана урбанизација сматра озбиљном претњом за пораст броја корисника дрога широм света.

-Пораст прихода повезан је са порастом корисника дрога, те је заступљеност дрога већа у развијенијим деловима света. С друге стране, у сиромашнијим срединама, последице овог проблема, у виду поремећаја здравља корисника и деградације целе заједнице, значајно су израженије и разорније.

-Популација у земљама у развоју је у порасту – то значи да ће неминовно расти и број корисника дрога, пре свега у Африци. Ово захтева што брже и што ефикасније деловање.

-Тржиште психоактивних супстанци се брзо опоравило након пандемијске кризе, али је истовремено подстакнут, па чак и појачан проблем трговине људима који се иначе повезује са илегалним путевима дроге. Томе се мора стати на пут.

-Присуство и коришћење канабиса широм света у последње две деценије је учетворостручено! Удео адолесцената који користе ову супстанцу у поменутом периоду порастао је чак за око 40%! Како би се младима подигла свест о здравственим ризицима од употребе дрога, са њима се мора радити проактивно, уз примену одговарајућих превентивних приступа.

-Током пандемије, технолошке иновације помогле су у развоју нових начина у третирању особа које имају проблем са коришћењем дроге. Важно је да се настави са тим трендом, како би се бенефити технолошког напретка учинили доступним и корисним свима.

-Много људи на свету, а ово се пре свега односи на неразвијенеземље, нема одговарајући приступ контролисаним психоактивним супстанцама које се користе у лечењу зависности. За превазилажење овог проблема, неопходна је јача међународна сарадња.

-Број корисника дрога широм света је у евидентном порасту. Корисници психоактивних супстанци посебно су осетљиви на ефекте КОВИД-19 и сврставају се у ризичне категорије када је реч о овој инфекцији. Не смемо их занемарити – и њима је, као и свима другима, потребно адекватно лечење, нега и подршка током опоравка од КОВИД-19.

Текст уредила др Милица Калкан

Корисни линкови:

https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-da;

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory—global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html;

http://www.batut.org.rs/index.php?content=2140

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/EvropskoSkolskoIstrazianje2019.pdf

http://www.batut.org.rs/index.php?content=1599