1 2 3 4 5

ВестиПревенција повреда код деце путника у аутомобилу

Страдање деце у саобраћају као путника у возилима последица је многих фактора који утичу на безбедну вожњу. Статистике показују да је више од 90% удеса узроковано грешком возача. Грешке произлазе из низа фактора: пребрзе вожње за услове на путу, умора, вожње под утицајем алкохола или психоактивних супстанци, непоштовања саобраћајних прописа, ометања пажње коришћењем мобилног телефона и пажње усмерене на друге путнике.

И најопрезнији возачи грешком другог возача лако могу да учествују у саобраћајном удесу. Саобраћајни удеси са настрадалима у готово 70 до 80% случајева се дешавају на путевима унутар насеља – на путу за посао, до вртића, продавнице, пријатеља, родбине.

Kада је реч о најмлађима, од посебног значаја је превенција њихових повреда у својству путника у возилима. У Србији су повреде водећи узрок смрти деце након прве године живота, док је страдање у саобраћају на првом месту међу узроцима смрти од повреда код деце. Најчешће повреде су уједно и најтеже (трауматске повреде главе и мозга и повреде врата).

Повреде могу да се спрече или знатно умање коришћењем сигурносних појасева. Далеко најефикаснији начин заштите путника су: системи везивања, сигурносни појасеви и дечија ауто-седишта. Сигурносни појасеви дизајнирани су да заштите путнике у удесима на брзинама од 50 до 70 km/h, намењени су особама висине 150 cm или више и не могу се користити за заштиту деце одређеног узраста.

Најбољу заштиту деци путницима пружају дечија ауто-седишта када се примерено и исправно користе. Ауто-седишта умањују ризик погибије код одојчади за око 70%, а код деце узраста до 4 године за 54%. Kод деце од 4 до 7 година помоћна седишта умањују ризик тешких повреда за 59%. Ауто-седишта која су постављена супротно смеру вожње штите децу од тешких повреда 92%, а у смеру вожње 60%.

У саобраћају учествује популација становништва од рођења па све до повлачења из активног учешћа. Васпитање за правилно понашање у саобраћају почиње у породици. Модел понашања у саобраћају деца уче од родитеља/старатеља и самим тим навика обавезног коришћења сигурносног система везивања, увек и у свакој прилици, постаје део свакодневнице. Здравствени радници сарађују са предшколским установама и школама и настављају развијање саобраћајне културе најмлађих.

Извор: http://www.batut.org.rs/index.php?content=1930, 02.08.2019.