1 2 3 4 5

Вести20. новембар – Међународни дан детета

Међународни или светски дан детета је међународни догађај који се обележава сваког 20. новембра како би се промовисало заједништво, међународна интеракција и разумевање међу децом.

Светски дан детета је први пут установљен 1954. године од стране Генералне скупштине Уједињених Нација са циљем да се у свим државама прославља 20. новембра, како би се побољшала добробит деце у свету. 20. новембра 1959. године је Генерална скупштина Уједињених нација донела Декларацију о правима детета, а 20. новембра 1989. је донета Конвенција о правима детета. Основни принципи Конвенције о правима детета су:

- право на живот, опстанак и развој,

- право на партиципацију,

- право на недискриминацију и

- најбољи интерес детета.

На овај дан деца широм света се уједињују како би подигла глас и свест о најугроженијој деци у свету. На овај дан би свако требало да се запита о својим напорима у помоћи да се заштити свако дете и омогуће најбољи услови за његов напредак.

Иако се, у претходим деценијама, доста напредовало у унапређењу положаја и права детета, и даље у појединим деловима света постоје деца којима су ускраћена права. Велики број деце је погођен сукобима, неједнакошћу, сиромаштвом, дискриминацијом и природним катастрофама. Према глобалним проценама, велики број деце умире у свету од неухрањености, а у земљама у развоју свако 1 од 6-оро деце има премалу телесну тежину, док глобално гледано свако једно од четворо деце у свету је неухрањено. Такође велики број деце узраста од 5 до 17 година обавља физичке послове, као радници, поготово у неразвијеним деловима света.

Потребно је спречити насиље над децом и дискриминацију, омогућити равноправне услове сваком детету на живот. Потребно је омогућити адекватну здравствену заштиту, квалитетно образовање, социјално благостање и свак други вид неопходне подршке. То је обавеза како самих родитеља, тако и свих институција, као и сваког појединца.

Tекст уредио према изворима: др Милош Плавшић, очно одељењe, Општа болница Панчево

Извори:

www.un.org/en/observances/world-childrens-day

nationaltoday.com/universal-childrens-day

www.unicef.org